Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Eskilstuna

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna har kraftfulla politiska förslag på hur hela Eskilstuna och Sverige ska fungera oavsett vart du bor i landet! Vi sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor!

Våra viktigaste lokala förslag

Tryggheten

KD är redo att arbeta för: -Ökad polissynlighet med permanent närvaro i utsatta områden i form av fysiska eller mobila polisstationer. -Införa kommunala ordningsvakter -Återinföra socialtjänstens fältarbetare med tydliga och konkreta arbetsuppgifter. -Rensa bort gängens drogcentraler och källarförråd och skydda invånarna från gängvåld och maffiakultur.

Familjepolitiken

Familjens ansvar är avgörande för att förebygga kriminella gäng, därför vill vi: - Införa familjerådgivning med hembesök, befogenheter för myndigheter att ingripa vid behov. -Följa barnen ända från förskolan och framåt. -Förbättra kommunikation, skola, föräldrar, socialen och polisen. -Satsa på mer idrott för bra förebyggande arbete.

Hjärtlandet (Landsbygden)

-Sänka skatten och minska biodrivmedel för att sänka bränslepriserna. -Bevara jordbruken och den gröna näringen för att öka självförsörjningsgraden. -Polisen måste få möjlighet att stoppa stöldligorna samt skärpning av straffen för inbrott. -Fler poliser på landsbygden för att minska utryckningstiden. -Ökat vägunderhåll. -Öka tillgängligheten av vård ex ambulerande vårdcentraler.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ja, Sverige är bland världens största biståndsgivare. Vi vill se en större kontroll och uppföljning. Vi har full respekt för de insatser som Sverige gör ute i världen för att bekämpa fattigdom. Varje biståndsöre måste bidra till en bättre och tryggare värld.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kristdemokraterna i Eskilstuna arbetar för ett maktskifte efter valet i Eskilstuna och kommer att förhandla med alla för det.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi tar ansvar för Eskilstuna, vi låter valresultatet avgöra.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Eskilstuna

Kjula flygplats ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi anser att en liten lokal flygplats främjar näringsliv och fritiden för våra medborgare men det kräver en god ekonomi och ett gott samarbete med näringslivet i Kjula, vi kan inte se flygplatsen gå med stor förlust varje år på skattebetalarnas pengar.”

En ny scen ska byggas i Stadsparken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att främja kulturlivet och den sociala samvaron i det offentliga rummet är värdefullt men kräver stor respekt och trygghet för att kunna användas som det är tänkt, dessutom finns där redan en scen och vi behöver hålla hårt i skattepengarna för att lösa de mest grundläggande behoven först.

Kommunens gymnasier ska erbjuda fler utbildningar inom bristyrken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kommunen ska främst erbjuda gymnasiala grundutbildningar, därefter finns fler aktörer som kan komplettera med andra utbildningar som främst ska matchas mot arbetssökandes kompetens för att på så sätt få ner arbetslösheten och erbjuda utbildningar utifrån den enskildes behov.

Personer med hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig För de som vet och vill välja själv är det bra och för övriga ska förtroendet för att kommunens olika valmöjligheter vara högt. man ska kunna lita på, oavsett om man väljer själv eller inte, att kommunen tillhandahåller hemtjänst av god kvalitet.

Inga fler kommunala hyreslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Bostadsbolaget måste gå bra och ha en stadig ekonomi, ibland kan de behöva säljas för att få in medel till nybyggnationer. Andra utvägar ska finnas som tex förhandlingar med privata bostadsaktörer samt utbilda och hjälpa människor till en egen bostad genom att kunna sköta och ha ett eget kontrakt på sin bostad.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: De kommunala bolagen behöver finnas som en grundtrygghet för sin kommun för kunna erbjuda bostad till de som allra mest behöver, men i grunden får de inte konkurrera med det lokala näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Den stora klimatomställning som behöver göras kommer genomföras främst genom regeringspolitik. Därför bör staten i första hand finansiera laddstolpar. Kommunens uppdrag ska vara att upplåta mark för dem och ge begränsad finansiering.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kristdemokraterna vill prioritera nyanlända som Eskilstuna kommun redan har tagit emot. För att ge dem en ärlig chans att komma in i samhället och bygga sin framtid hellre än att ta emot flera nya nyanlända.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi tycker inte verksamhetsformen är det viktigaste, utan hur bra kvalitet skolorna har i sin verksamhet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD:

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Eskilstunas val:

 • Anlita fler kommunala ordningsvakter
 • Ge ökade resurser till skolorna i utsatta områden
 • Skola, polis och kommun ska rikta insatser mot unga som riskerar att bli kriminella

Så svarar KD: Extra viktig -Kommunala ordningsvakter -Återinföra fältarbetarna. -Följa upp barn i skolan.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Eskilstunas val:

 • Främja bredbandsutbyggnad på landsbygden
 • Garantera alla över 85 år plats på ett anpassat boende
 • Skärpa reglerna för elsparkcyklar