Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Enköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi driver frågor som skall göra Enköping till en bättre kommun för alla invånare. Även de som bor på landsbygden skall kunna överleva och få vardagen att gå ihop. Vi satsa på skolan. Vi vill ha valfrihet i vården och äldreomsorgen. Vi vill återupprätta trygghet för alla invånare.

Våra viktigaste lokala förslag

Minska storleken på barngrupper i förskolan

KD vill att barn i förskolan skall ha en bra miljö och att förskolan bidrar till att de får en bra uppväxt. En förskola med stora barngrupper är dålig för barnen och även en svår utmaning för personalen som kan leda till utbrändhet och sjukskrivningar. KD vill även fortsätta och öka satsningar på skolor och förskolor i kommunen, eftersom det är en av de viktigaste faktorerna för barnen i Enköping.

Mer valfrihet i äldreomsorgen

KD vill att det skall bli mer valfrihet för äldre i Enköping, när man har behov av äldreomsorg. Det skall finnas både privata och kommunala alternativ i Enköping. Under de senaste mandatperioderna har utvecklingen gått åt andra hållet. Vi vill ändra på det.

Ta med hjärtlandet i besluten i Enköping

Befolkningen på landsbygden drabbas extra hårt av alla fördyringar under det senaste halvåret. KD vill att man skall kunna leva och bo även utanför tätorten. Därför vill KD att konsekvenser för befolkningen på landsbygden skall vägas in i alla beslut i kommunen, på samma sätt som vi skall ha barnperspektivet med i alla beslut enligt barnkonventionen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett borgerligt majoritetsstyre i Enköping.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Osannolikt NE, V, S

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Enköping

Kommunen ska sälja Pepparrotsbadet till en privat aktör

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det finns inget principiellt hinder för att verksamheter som badhus kan drivas av privata aktörer, men vi ser inget behov av att sälja badhuset just nu.

Fler gator i centrala Enköping ska bli bilfria

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ser inte förutsättningar för att lämna bilen som ett kommunikationsmedel ännu, vilket innebär att det måste vara möjligt för medborgarna att köra bil även i centrala Enköping.

Ett nytt hotell ska byggas på gamla stadshotellets tomt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det finns absolut utrymme för ytterligare ett hotell i Enköping, så om någon vill bygga det är vi positiva till förslaget.

Konstföreningen ska få vara kvar i gamla tingshuset

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: KD vill att konstföreningen skall få vara kvar i gamla tingshuset, samtidigt som vi vill ha en konsthall i kulturhuset Joar Blå.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Absolut. Det skall vara bra kvalitet på verksamheten, men vi är för valfrihet och därför skall det finnas både privata och offentliga alternativ att välja på.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vet att det redan nu är för många olika personer som kommer till varje vårdtagare i äldreomsorgen, 10-20 personer på en månad kan förekomma, vilket skulle öka ytterligare med detta förslag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är en bra idé, eftersom vårdtagarna måste kunna kommunicera med personalen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tycker att det är viktigt att unga får möjlighet att hitta billiga hyreslägenheter, men det innebär inte automatiskt att kommunen skall bygga dem själv.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Först måste förmågan till elproduktion i Sverige åtgärdas efter nedläggningen av kärnkraften, sedan kan man öka andelen elbilar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det finns mekanismer för mellanvalsdemokrati – medborgarförslag – och vi planerar att inrätta fler forum för medborgare att komma till tals. Då behövs inte just folkomröstningar som kräver stor administration.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Mer än idag – men det viktiga är inte att skolor drivs av företag utan av invånarna skall kunna välja mellan kommunala och friskolor, som drivs av idéburna föreningar och föräldrakooperativ.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Så mycket som vi gör idag. Det skall vara en balans mellan basfunktioner i samhället, såsom vård, skola och omsorg och kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi vill inte höja kommunalskatten utan istället hitta vägar för att hushålla med skattemedlen för att de skall räcka till det som är viktigast i välfärds-samhället. Personer skall kunna försörja sig och leva på sin inkomst och de som inte klarar det skall få stöd av samhället. Vi måste komma till rätta med bidragsfusk och andra fenomen som driver upp de offentliga utgifterna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Enköpings val:

 • Lägga mer resurser på krisberedskap
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öka grundbemanningen i kommunens hemtjänst

Så svarar KD: Förslag som förbättrar villkoren för landsbygden och som leder till mindre barngrupper i förskolan. Förslag som leder till en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen. Förslag som stärker kommunens krisberedskapsförmåga. Vi vill även behålla och utveckla lasarettet i Enköping.