Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Emmaboda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi Kristdemokrater har den bästa politiken för dig.

Våra viktigaste lokala förslag

Hela Sverige ska leva

Utveckla landsbygden med bra kvalite på boende och infrastruktur. En miljövänlig och säker trafikmiljö är viktig. Bygga ut gång och cykelvägar mellan mindre tätorter.

Primärvårdslyft

Nära vård och primärvårdslyft måste gå hand i hand.Utveckla och förstärka hemsjukvården. Satsa på hemmaplanslösningar.

Den svenska skolan behöver stärkas

Alla elever ska ha möjlighet att klara skolan. En tryggare miljö för elever och skolpersonal är en förutsättning. Fler vuxna i skolan. Lärarnas status måste höjas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill byta regering och styra tillsammans med Moderaterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, väljarna avgör i vårt demokratiska val och vi måste respektera väljarna.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Emmaboda

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ganska bra förslag för ökad trygghet.

En handläggare ska stötta invandrare som vill återvända till ursprungslandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Mycket bra förslag.

Äldreboenden och hemtjänst ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ganska bra förslag. Vår kommun har en av Sveriges bästa och billigaste äldreomsorg. Varje brukare träffar max 7 personer som utför omsorgen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ganska dåligt förslag. Konkurrens är utvecklande.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ganska dåligt förslag. I vår kommun finns alltid ett vegitariskt alternativ varje dag. Vår skolmat är uppskattad och har bra kvalitet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Mycket dåligt och dyrt förslag. I vår kommun har alla rätt till heltid och väljer sen sysselsättningsgrad varje år beroende på livssituation. Lön efter sysselsättningsgrad men alla har en heltidsanställning som trygghet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Dyrt och onödigt. Den kommunala demokratin fungerar bra.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Nej mycket dåligt förslag. Men alla ska förstå och kunna göra sig förstådda på Svenska. SFI måste bli bättre och effektivare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Nej men det ska finnas lägenheter i olika prisklasser att välja mellan. Alla ska ha råd att bo bra.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det ska finnas tillräckligt antal laddstolpar men inte bara i kommunal regi.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi får oss tilldelat en viss kvot och det är inga problem med den. Alla kommuner måste hjälpas åt efter förmåga.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vår grund- och gymnasieskola drivs i dag i kommunal regi.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är viktig men när vi måste spara på kommunala utgifter så ska även kulturen sparas på. Vi är årets kulturkommun 2022.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Oförändrad skatt röstades igenom nyligen. Vi hade hoppas att kunna sänka men det finns inte utrymme för det idag tyvärr.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Emmabodas val:

 • Bygga cykelvägar mellan mindre tätorter
 • Förstärka och utveckla hemsjukvården
 • Göra insatser för att höja studieresultaten i årskurs 9