Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Eda

Varför ska väljarna rösta på er?

Det värdefulla i Eda kommun är småskaligheten, närheten och det levande landskapet. Detta är alltmer unikt i Sverige och vi vill värna småskaligheten och tror vi kan lösa personalbrist med t.ex. digitala lärare på distans. KD är oftast det enda partiet som lyfter fram familjens viktiga roll. Trygga barn med ett starkt stöd från samhället till föräldrar / vårdnadshavare ger trygga vuxna.

Våra viktigaste lokala förslag

Nya snökanoner till Valfjällets skidanläggning

Vi tror på att investera i nya snökanoner till Valfjället som kan göra snö redan vid -2 grader istället för nuvarande kanoner som gör snö vid -8. Valfjället är en viktig anläggning för invånarna i kommunen, särskilt ungdomarna. Anläggningen lockar även besökare från övriga Värmland men även Danmark, och många från Norge.

Satsa på de mindre skolorna

Eda kommun kan genom att ta tillvara på våra styrkor som att stärka det småskaliga och låta barnen ha så kort väg till skolan som möjligt. Behåll nuvarande skolstruktur och aktivt försöka locka barnfamiljer att bosätta sig i hela vår fina kommun.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, vi har inte haft några diskussioner som tyder på det. Snarare är vi tacksamma för att Ebba Busch tydligt står upp för vår politik ang. sjukvården, landsbygden och trygghetsfrågorna och inte låter vika ner sig trots vänstersidans personangrepp på henne som person.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Folket väljer, därefter måste vi försöka hitta ett så brett samarbete som möjligt. Får vi ett större förtroende från kommuninvånarna ska vi arbeta hårt för att få igenom så mycket av vår politik som möjligt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inte i nuläget.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Eda

Kommunen ska säga ja till vindkraft på Björnetjärnsberget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Nej. Det är regeringens ansvar att driva en klok och hållbar klimatpolitik inkl. energiförsörjningen. Inte småkommunernas ansvar. Framtida utbyggnad av vindkraft skall byggas nära de stora städerna för bästa nyttjande av effekten.

Demensvården ska centraliseras till Charlottenberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att centralisera för demensjuka ger fördelarna att särskilt boende, trygghetsboende, hemtjänst, folktandvård, vårdcentral, mödravård och sjukgymnastik finns i nära anslutning till boendet. Idag finns tre demensavdelningar om totalt 24 platser och de ska nu utökas med ytterligare 16 platser uppdelat på två avdelningar.

Högstadiet ska centraliseras till Gunnarbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig En av Eda kommuns fördelar är att kunna erbjuda barnfamiljer möjligheten att bo i hela vår kommun. Dessutom har vi fått flera signaler om att barn och lärare stortrivs på Hierneskolan i Koppom, och det vore ett stort misstag att lägga ner högstadiet i Koppom. Bättre att lösa ev. lärarbrist med digital undervisning. Lösningar finns alltid om viljan finns att bevara två högstadier. Vi har viljan.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Inget behov av att införa det i Eda kommun ur klimatsynpunkt. Vi har gott om närproducerat kött. Mycket viktigare att behålla skolstrukturen så att barnen inte behöver skjutsas alltför långt, eller sitta på skolbussar stor del av sin barndom.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: På sikt behöver Eda kommun få ner skattetrycket, och då måste kommunens utgifter minska. Samtidigt kan vi inte blunda för negativ inverkan på den höga nivå av service vi önskar ge kommunens invånare. Vi har inga förslag idag på att privatisera något, men kan inte utesluta det till förmån för viktigare satsningar.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har svårt att se det gå ihop i nuläget. Men samtidigt kan detta mycket väl vara ett sätt att locka personal. Beror såklart helt på vad ekonomin tillåter, men det är ett intressant förslag med tanke på bristen på vårdpersonal i Värmland.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Självklart är kommunikation väldigt viktigt i vården, och att tala samma språk är ofta en förutsättning för god vård. Därför anser vi det vara ett ganska bra förslag, men sannolikt mer en vägledning vid anställningar att noga undersöka personens språkfärdigheter kopplat till vilka arbetsuppgifter de anställs för.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En viktig del i utvecklingen av kommunen är att erbjuda bostäder till skäliga hyror

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill inte utesluta några möjligheter, det viktigaste är att vårdtagare får bästa möjliga vård.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att ansvara för laddstolpar är inte kommunal verksamhet. Dock behöver kommunen aktivt arbeta med lösningar kring var det skall byggas laddstolpar för att följa med i den gröna omställningen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi ser inga problem med privata initiativ, det viktiga är att barnen får en trygg skolgång och inte behöver bussas runt kors och tvärs i kommunen. Då tappar Eda kommun i attraktivitet jämfört med Arvika, Karlstad m.fl. liknande städer.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kulturen är otroligt viktig! Kommunen gör ett gott arbete med bl.a. projektet Eda i närmiljö, ett samverkansprojekt mellan kultur, bibliotek, skola och Karlstad universitet. Alla Edas elever i åk 3, 6 och 9 besöker muséer, hembygdsgårdar, Eda Skans och Morokulien under en skoldag. Eleverna får berättelser och guidade visningar av kunniga kulturmänniskor.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Samma skatt som idag. Att höja skatten är aldrig en lösning, vi behöver sänka den så att människor får mer pengar kvar att röra sig med. På sikt måste Eda kommun sänka skattesatsen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Kristdemokraterna Eda har hoppat över denna fråga