Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Degerfors

Våra viktigaste lokala förslag

Ta bort de delade turerna inom äldreomsorgen i Degerfors kommun.

Vi anser att de delade turerna är förtryckande och tar bort den välbehövliga återhämtningen hos vår viktiga och kompetenta omsorgspersonal. En kvinnofälla och hälsofara som vi vill ta bort

Bättre öppettider på vår återvinninsganläggning

Vår återvinningsanläggning har för dåliga öppettider jämfört med i grannkommunen Karlskoga. Vi har även föreslagit passerkorttystem för att kunna nyttja anläggningen optimalt. Nu åker många och slänger sitt skräp i Karlskoga istället för att slänga det på vår anläggning. Det vill vi ändra på

Bättre skolmat

Enligt en undersökning som vårt ungdomsförbund KDU genomfört är inte eleverna nöjda med skolmaten. Köttet fasas ut till förmån för vegoalternativ som ratas av eleverna. En dag var alternativ ett, vegetarisk moussaka, vegoalternativet var bönmoussaka. Vi vill ha mer kött på matsedel och att eleverna får önska maten de vill ha. De vegetariska alternativen ska finnas kvar men inte vara alternativ ett

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Degerfors

Anpassa upphandlingar av varor och tjänster så att lokala företag kan delta

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Självklart måste vi gynna våra lokala leverantörer och producenter. Korta transporter och ett bra näringslivsklimat är viktigt.

Digitaliseringen av äldreomsorgen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är en balans. tekniken kan strula och tryggheten av närvarande personal får ej försvinna. Dock kan ju vissa brukare önska trygghetskameror som övervakar nattetid så att de ej väcks då personalen vill se till deras välmående.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Skolmaten är för viktig för att klimathysterikerna ska bli nöjda. Det viktigaste är att eleverna får äta sig mätta. Så närproducerad mat är viktigt. Lantbrukarnas riksförbund gjorde en jämförelse mellan en köttfärsbiff med potatis och gräddsås kontra , ris med tofubiffar och kokosmjölkssås, alternativ ett transporterades i snitt 44 mil, tofubiffen i hela 3530 mil. Vaddå klimatvänlig mat.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Förslaget är bra, arbetet i vården är slitsamt. Vi vill inte att personalen ska vara slutkörda då pensionen infinner sig. Dock krävs det någon form av stöd från staten för att genomföra denna reform. Lokalt i Degerfors driver vi frågan om att avskaffa de delade turerna. Ett steg i rätt riktning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Detta beror helt på vilken fråga. Dock är det kostsamt-.samtidigt så väljer ju väljarna vilka som ska företräda dom. Då gäller det att ha koll på hur partierna tänker. Och sedan finns alltid möjligheten att kontakta sina lokala politiker och diskutera en viss fråga. Så frågan är viktig.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Att förstå och göra sig förstådd är oerhört viktigt. speciellt då man blir äldre och kanske lider av demens och andra sjukdomar som försämrar uppfattningsfrågan. Språkkrav är således viktigt...

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ja, det är allas uppgift att dela på ansvaret.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Bra och billiga lägenheter är viktigt. Finns inga bostäder så flyttar lätt ungdomarna till annan ort. Detta bör ske genom en samarbetsform mellan kommun, bostadsbolar och hyresgästen, t.ex. om man själv målar om så får man lägre hyra.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Valfrihet är alltid bra som komplement och man kan sporra varandra till att bli bättre och erbjuda god service.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Som elbilsägare är det inte alltid lätt att ladda bilen. Vi har ett antal stolpar i Degerfors. Ofta får man ladda hemma eller på jobbet om man har möjlighet. En stabil elproduktion känns mer som prio ett för landet Sverige. Elen behövs...

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Svår fråga, vi måste alla hjälpas åt men vissa kommuner kan få "social dumpning" från andra kommuner och har kommunen redan ansträngd ekonomi så borde man kunna styr aom detta till viss del. Det blir ju samtidigt inte bra om flytingen kommer till en kommun på dekis som ej erbjuder någon service eller utbildning. Det gäller att snabbt integreras och få ett jobb.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har inga privata skolor i Degerfors. Men intresset är nog lågt för bruksorterna då företagen vill ha volymer.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är viktigt, den förenar människor. Kultur kan ges på många sätt. Bibliotek, kulturskolan, teater, konst med mera. Så det är viktigt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi har i Degerfors väldigt hög kommunalskatt. Det är inte hållbart. Hög skatt gör ju knappast att vi får fler att välja vår kommun. Så skatten måste sänkas. Vi har motsatt oss de senaste skattesänkningarna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Degerforss val:

 • Avskaffa delade turer i kommunens äldreomsorg
 • Avsätta mer resurser till barn som behöver särskilt stöd
 • Införa kostnadsfria trygghetslarm i äldreomsorgen