Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Botkyrka

Våra viktigaste lokala förslag

Det svenska språket – nyckeln till integration, studier och arbete

Att snabbt lära sig det svenska språket öppnar möjligheter till den sociala gemenskapen och är vägen in på den svenska arbetsmarknaden. Det måste finnas högre krav att delta i SFI-undervisningen och att prestera i enlighet med individuella prestationsplaner. Detta gynnar både den enskilde för att jobba hårdare för att lära sig språket och är en viktig del när man erhåller olika typer av bidrag.

Främja barn och ungas psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer. Skolpersonal måste få utbildning gällande psykisk ohälsa och suicidprevention för att i ett tidigt skede kunna upptäcka signaler på att en elev inte mår bra. Rätt stöd ska sättas in i så snabbt som möjligt för att förhindra att elevens situation blir allt för allvarlig. Varje elev ska ha möjlighet att under skoldagen få kontakt med elevhälsovården.

Tak för barngrupper i förskolan

Vi anser att barn som är tre år eller yngre inte ska behöva gå i grupper i förskolan som är större än tolv barn. Utöver försämrad anknytning finns risk för koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga. Mindre barngrupper är avgörande för personalen att få mer tid och fokus på trygghet för varje barn, att personalen stannar kvar i yrket och att barn med särskilda behov får stöd.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Botkyrka

Det ska krävas ett polistillstånd för att tigga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser.

Tullinge ska bilda en egen kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Mindre kommuner kan inte alltid erbjuda service och kvalitet på samma sätt som en större kommun med mer utvecklad organisation och större kompetens.

Kommunen ska erbjuda en nattöppen förskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: För oss är det mycket viktigt att erbjuda olika typer av omsorg som passar alla familjer.

Fler naturreservat ska bildas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Botkyrka har redan många fina naturreservat och många natursköna platser som också kan utvecklas till fler naturreservat.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är oerhört viktigt att man som anställd inom vård och omsorg kan förstå och göra sig förstådd. Äldre ska känna sig trygga med den personal som hjälper dem i vardagen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Botkyrka har tagit ett stort ansvar när det gäller att ta emot människor på flykt och därför bör fler kommuner hjälpa till som inte tagit emot så många hittills. Självklart ska kommunen ta emot de som anvisas av Länsstyrelsen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Folkomröstningar kan vara ett bra alternativ i vissa frågor.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att elevernas identitet syns tydligt. Det gäller alla som vistas i skolan.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi välkomnar alla seriösa privata skolor att etablera sig i Botkyrka. Vi vill ha mer valfrihet när det gäller att välja skola.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det är viktigt att resurserna inom kultur och fritid riktas till barn och unga.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Den ekonomiska situationen i omvärlden påverkar även kommunen och det är viktigt att vi har en stabil ekonomi för att klara utmaningarna och bibehålla hög kvalitet i våra verksamheter och leverera till våra medborgare. Vid utrymme ska man göra en skattesänkning.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Botkyrkas val:

 • Arbeta mer med fältassistenter för att nå ut till unga
 • Sätta upp fler övervakningskameror på brottsutsatta platser
 • Utveckla kommunens avhopparverksamhet

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Botkyrkas val:

 • Förbättra kommunens service till företag
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Öka andelen vuxna i kommunens skolor