Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Bjuv

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna är det borgliga parti som tar störst ansvar för de sociala frågorna. Vi månar om äldre och en värdig äldreomsorg, samtidigt som barn och unga behöver en bra start i livet. Kommunen behöver fungera och ge trygghet till invånarna och företagen, ett starkt näringsliv ger fler jobb och skatteintäkter. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar.

Våra viktigaste lokala förslag

Utveckla en trygg och värdig äldreomsorg

Starta en äldrecentral för att samla kompetens och möta de äldres behov. Mer medicinsk kompetens inom äldreomsorgen genom att införa en medicinskt ansvarig för rehabilitering, för att säkra en bra rehabilitering i kommunen. Vi vill åter se att korttidsvården finns samlad på en fysisk enhet.

Bjuv ska vara mer än en boendekommun

Kommunen behöver ett företagsklimat som lägger grunden för fler jobb. Vi vill arbeta för att fler företag etablerar sig i Bjuv och utveckla företagsklimatet så att vi klättrar till minst plats 100 i företagsrankingen. Vi tror också att även företagen vinner på att vi fortsätter i Söderåsens Miljöförbund.

Bevara parker och grönområden

Vi Kristdemokrater vill bevara och utveckla våra parker och grönområden. De behövs för att vi alla ska må bra. Vi har lyckats stoppa nybyggnation på grönområdet vid friluftsbadet - vi fortsätter arbetet med att bevara parker och grönområden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte tydligt i dagsläget, viss kommunal anpassning av rikspolitikens frågor till våra förutsättningar sker givetvis.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill fortsätta samarbetet med C, L och S.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

De som värdemässigt står långt från KD.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Bjuv

Läxor i kommunens grundskolor ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Bra utformade läxor som inte innefattar ny kunskap ger eleven goda möjligheter att klara den på egen hand. Läxor är en träning att ta ansvar och ger repetionen i inlärningen.

Kommunen ska äga fastigheter i stället för att hyra dem

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig För en långsiktigt stark kommunal ekonomi är det viktigt att äga fastigheter som man avser nyttja under lång tid. Studier visar att det fördelaktigare att äga än att hyra ur ett ekonomiskt perspektiv.

Bjuvs kommun ska fortsätta samarbetet i Söderåsens miljöförbund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig En mindre kommun som Bjuv kommer inte kunna anställa all kompetens som krävs för den tillsyn som lagen kräver. Samarbete med fler kommuner ge tillgång till bättre kompetens och service till de företag och verksamheter som bedriver tillsynspliktig verksamhet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kosten ska dagligen i skolan kunna erbjuda ett vegetariskt alternativ. Omställning till er klimatsmart kost bör inte vara tvingande.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Med den kompetensbrist som råder hade detta förslaget medfört att vi inte kan bemanna våra verksamheter. Arbetet med kompetensförsörjning innehåller många delar som syftar till god arbetsmiljö, något som är bättre än förslaget om 6h arbetsdag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigare att valdeltagandet i allmänna valen ökar samt att medborgarna engagerar sig i det demokratiska arbetet som partierna bedriver. Om det finns en specifik fråga av särskilt viktig karaktär kan folkomröstning hållas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Viktigt att kommunikationen med omsorgstagaren fungerar för att kunna förstå dennes behov och för att skapa trygghet -en kvalitetsfrågor. Dessutom är det viktigt för vårdkvalitén att alla kan lämna en rapport och förstå en skriftlig instruktion.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunernas skatteintäkter ska inte gå till att finansiera hyreslägenheter. Förenkla processen för byggande så att vi kan bygga oss ur bostadskrisen. Förenkla för de som vill in på bostadsmarknaden och inför ”hyrköp” som innebär att en del av hyran går till att köpa lägenheten.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Valfrihet och mångfald innebär ökad kvalitet, ökad makt till den enskilde och fler arbetsgivare att välja på för den enskilde.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Bättre att marknaden tar ansvar för laddinfrastrukturen. Kommunen ska vara positiv till laddstationer på kommunal mark.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Migrationen till Sverige bör kännetecknas av långsiktighet och ansvar, detsamma gäller för kommunens åtagandet. Kommunens resurser och kapacitet till integration behöver matcha hur många vi tar emot. Hittills har vi ansvar för den kvot vi tilldelas och ska vi fortsätta med.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Att skapa valmöjligheter för eleverna medför en hälsosam konkurrens för den kommunala skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Om man riktar den till barn och unga, samt personer med funktionsvariation.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: I dagsläget finns inte utrymme att sänka den kommunala skatten, något som vi strävar efter att uppnå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Bjuvs val:

 • Anställa fler fältsekreterare i kommunen
 • Köpa mer svenskproducerade livsmedel till skolor och äldreboenden
 • Låna ut fritidsutrustning gratis i en fritidsbank