Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Båstad

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi står för ett seriöst och långsiktigt styre av vår kommun

Våra viktigaste lokala förslag

Familjecentral

Idag har kommunen inte en fungerande familjecentral. Vi vill verka för att en sådan skall komma igång under mandatperioden.

Öka resurserna för överförmyndarverksamheten

Båstad har en överförmyndarverksamhet gemensamt med tre andra kommuner. Behovet av förmyndare och gode män ökar isamhället samtidigt som det är svårt att rekrytera till nämnda uppdrag. Vi vill öka resursena till verksamheten för att kunna rekrytera mer och för att ha en god tillsyn på verksamheten.

Förbättra lantbrukarnas villkor

Det svenska lantbruket har visat sig vara oumbärligt i de oroliga tider vi lever i. KD vill i de ärenden som dyker upp, ta tillvara lantbrukets intressen, och underlätta att driva grön näring i vår kommun

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Möjligen invandringsfrågan, där vi vill visa på en generösare politik än vad partiet stått för på senare tid

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

KD, L, S, M. Det vill säga som styret ser ut idag

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Bjärepartiet och Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Båstad

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta fram en handlingsplan för att nå FN:s hållbarhetsmål

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Jag har lite svårt att se hur det här skall förverkligas. T.ex. Det finns privata vårdbolag. Betyder det att kommunen inte skall ägna sig åt vård och omsorg.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Åsiktsförmynderi

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Tveksamt om det går. Om det skall göras skall det förverkligas genom avtal mellan arbetsmarknadens parter

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Dyrt, omständigt och tveksamt om det blir en rättvis demokrati

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I så fall genom de kommunala bostadsbolagen

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi är för fri företagsamhet

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi behöver laddplatser, men det behöver ske via marknadens försorg

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi behöver ta emot solidariskt

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Tycker vi har bra valmöjligheter

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är inte det viktigaste. Men kulturen bör ha en del av kommunens budget

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Båstads val:

 • Binda ihop tätorterna med cykelvägar
 • Minska storleken på klasserna i kommunens skolor
 • Verka för att en familjecentral öppnas ihop med regionen