Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Arvika

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi är ett parti för vanligt folk. Vi ser verkliga problem och vill lösa dem. Vi vill att hela kommunen ska leva och prioriterar vård och äldreomsorg. Kärnverksamheten är viktig. Alla ska kunna känna sig trygga.

Våra viktigaste lokala förslag

Landsbygd

Vi vill att HELA Arvika ska leva. Vi värnar landsbygden och dess service. Med skolor, vägar och andra servicepunkter. Landsbygden behövs för att staden ska leva. Civilsamhället och föreningslivet behöver stöttas, de gör ett ovärderligt arbete för hela samhället.

Vård & Äldreomsorg

Äldreomsorgen är en viktig fråga för oss. Vi ser en akut personalbrist och även brist på platser på äldreboenden. Vi vill bygga ett trygghetsboende i Arvika. Vi måste även jobba förebyggande med folkhälsan för alla kommuninvånare.

Trygghet

Vi vill att alla ska känna sig trygga i kommunen. Det är viktigt att polisen kommer när det behövs. Men trygghet är ett stort begrepp som kan handla om så mycket. Att tillhöra en gemenskap och inte känna sig ensam är viktigt. På landsbygden kan tryggheten handla om att ha gatubelysning, att posten kommer eller att byskolan och lanthandel får finnas kvar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser ett naturligt samarbete med allianspartierna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi talar med alla partier.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Arvika

Det ska vara gratis att få ut allmänna handlingar i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En strandpromenad ska anläggas i Arvika hamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett kulturhus ska byggas i Arvika

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Arvikas val:

 • Anpassa centrum i Arvika för personer med funktionsnedsättning
 • Lägga mer resurser på kommunal service utanför centralorten
 • Stärka elevhälsan