Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Älvkarleby

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett värderingsstyrt parti som värnar våra västerländska värderingar och som sätter familjen i centrum. Vi står för valfrihet och vill överlåta till familjerna att själva bestämma över sina liv. Vi vill se århundradets vårdreform genom att förstaliga vården. Vi vill att Sverige ska ha egen försörjning av stabil och kostnadseffektiv baskraftsenergi, därför förespråkar vi en utbyggd kärnkraft.

Våra viktigaste lokala förslag

Ett starkare civilsamhälle och civilförsvar

Kristdemokraterna i Älvkarleby vill ha ett starkare civilsamhälle och civilförsvar. All den kraft som finns inom civilsamhället ska tas tillvara, utvecklas och samordnas för medborgarnas bästa. Föreningar, volontärer och frivilliga är navet som tillsammans med näringsliv, kyrka och ett utökat civilförsvar skapar trygghet, gemenskap och framgång för våra kommuninnevånare.

Nej till fler vindkraftverk

Kristdemokraterna kommer inte acceptera någon utbyggnad av vare sig havs- eller landbaserad vindkraft i vår kommun. Vi har redan offrat vår viktigaste naturtillgång genom exploateringen av Dalälven/Älvkarleby. Att ytterligare exploatera vår natur kommer inte att accepteras av KD. Vi har en kommun som präglas av ett rikt djur och fågelliv, tysta skogar och härliga vattendrag, så skall det förbli.

En attraktiv kommun att bo och leva i

Kristdemokraterna vill att Älvkarleby kommun skall bli en inflyttningskommun för familjer och företag. Med vårt nära läge till Gävle, goda förbindelser med Uppsala, ett fantastiskt läge vid havet med Dalälven som en pulsåder genom kommunen är potentialen för inflyttning stor. Här är man trygg, fri från klanstrider, storstadskriminalitet och skjutningar. Generösa bygglov och markupplåtanden behövs

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte vad vi vet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Inom rikspolitiken vill vi sitta i styrande koalition med Moderaterna, gärna med stöd från L och SD.I Älvkarleby kommun vill vi också styra tillsammans med M och andra borgerligt orienterade partier. Vi är öppna för att samarbeta med alla partier som vill bidra till en blomstrande och växande kommun med stabil ekonomi.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, Vi kan inte tänka oss att styra tillsammans med partiet Nyans.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Älvkarleby

Hyres- och bostadsrättslägenheter ska byggas där Östangårds äldreboende ligger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: KD vill öka invånarantalet och då är bostäder en kritisk faktor. Då befintligt fastighetsbestånd är i så dåligt skick förespråkar vi rivning och nybyggnation.

Kommunen ska bygga ett badhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ett badhus är av karaktären "Nice to have". Vår kommun dras med stora underskott och måste lägga våra utgifter på poster som är "Need to have". Vi ska inte riskera skattebetalarnas pengar. Det har S-styret redan gjort en gång i tiden då man "spelade bort" nära 40 miljoner kronor genom att gå i borgen för hotellet Älvkarlen.

Kommunen ska säga nej till vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vår kommun har redan gjort enorma uppoffringar av våra naturtillgångar genom utbyggnaden av Dalälven. Vi vill värna våra skogar och hav och vi ser inte vindkraften som en lösning på vårt energibehov. KD förespråkar en utbyggnad av kärnkraft och att vi tillåter uranbrytning i Sverige.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig KD är en stark anhängare av valfrihet inom vård och omsorg. Vi ser positivt på att det finns privata aktörer men vi vill se ett väl utvecklat kontrollsystem för att säkerställa en kvalitativ vård. Det omfattar t.ex. bakgrundskontroller av företagens huvudmän och dess anställda, utvecklade rutiner för oannonserade kvalitetskontroller och nedstängning av olämpliga aktörers verksamheter.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Förslaget är det samma som att höja lönekostnaderna med 20% för kommuner och privata omsorgsgivare. Vi ser inte att det finns ett sådant ekonomiskt utrymme. Redan idag finns det möjlighet för t.ex. småbarnsföräldrar att kunna arbeta deltid om man så önskar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Självklart skall vårdtagare kunna kommunicera på ett meningsfullt sätt med sina vårdgivare. Att vara vårdtagare är en utsatt situation som innebär ingrepp i den personliga integritet. Då är fungerande kommunikation viktigt och skapar trygghet. Det är även viktigt att vårdgivaren är förtrogen med svenska värderingar, kultur och traditioner.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Principen är att det är den enskilde eleven som väljer skola. Om friskolor skall ha en skyldighet att ta emot nyanlända skall friskolorna få lika mycket i skolpeng som den kommunala skolan.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi ser ingen som helst anledning att ta ifrån eleverna valfriheten gällande skolmaten. Vegetariska alternativ bör finnas men kött är nyttigt och mättande. Däremot ser vi gärna att köttet kommer från närbelägna gårdar och lantbruk. Svenska lantbruk måste gynnas och köttproduktionen är viktig att upprätthålla för vår egenförsörjning och en levande landsbygd.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vår kommun behöver attrahera människor med god förmåga att generera skatteintäkter. Det är inte genom billiga hyreslägenheter som vi attraherar dessa människor. Vi ser hellre att kommunen gör allt man kan för att främja privata aktörer att bygga bostäder genom att upplåta attraktiva lägen för nybyggnation och göra avsteg från strandskyddet. Så skapas inflyttning och skatteintäkter till kommunen!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är inte kommunens ansvar att tillse tillgång till bensinmackar för bilar som drivs av fossila bränslen. Lika lite ska kommunen ansvara för en tillgång till publika laddstolpar för de som kör med eldrift.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Ja, det är bara den enskilda kommunen som kan bedöma sin förmåga att ta emot flyktingar. Vi förespråkar att kommunen skall ha total vetorätt i denna fråga.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Idag drivs inga skolor i kommunen av privata företag. Däremot har vi en av landets äldsta friskolor i Skutskär (Älvboda skola) som drivs av en stiftelse. Vi ser mycket positivt på denna skola.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är viktigt och är för många ett livselixir, men i konkurrens med andra nödvändiga intressen såsom vård, skola, omsorg och trygghet är kultur lägre prioriterat då vi behöver få kommunens ekonomi i balans. Vi vill se ett ökat ansvarstagande av de som konsumerar kultur att själva arrangera och bära kostnader för kulturaktiviteter.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Älvkarleby kommun är ett levande exempel på att en hög kommunalskatt inte renderar i en budget i balans. Vi har redan en av landets högsta kommunalskatt och vår strävan är att skapa ekonomiskt utrymme för framtida skattesänkningar. Det är inte några få som skall betala mer, utan fler som skall betala mindre i skatt. Därför är det så viktigt med inflyttning av skattebetalare till kommunen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Älvkarlebys val:

 • Erbjuda förskola i alla kommundelar
 • Införa generösare bygglovsregler
 • Öka den fasta grundbemanningen i kommunens äldreomsorg