Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Ale

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill att hela Ale ska leva och att äldre ska ha ett aktivt liv och känna sig trygga. Vi står upp för de svaga.

Våra viktigaste lokala förslag

Hela ska leva och vara tryggta

Ale växer och det är en positiv utveckling för kommunen. Men det är viktigt att alla Ales orter och landsbygd känner delaktighet och har tillgång till kommunal service

Ett tryggt Ale

Alla i Ale både gammal och ung ska känna sig trygga både på hemorten och i hela kommunen. Ökad kameraövervakning, belysningsfrågor och att använda väktare är möjliga åtgärder för att öka tryggheten

Äldrefrågor i fokus

Vi vill bygga ett Ale samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Utveckla anhörigstödet är ett viktigt förslag

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Valresultatet avgör vi har haft ett bra styre denna perioden

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Ale

En gemensam låg- och mellanstadieskola ska byggas för Alafors och Nol

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Initialt bygger vi en ny skola för 5-600 elever i Nol. På sikt när elevantalet ökar även en ny skola i Alafors. Bättre med 2 skolor än en jättestor skola för 700-900 elever.

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Bra trygghetsåtgärd samt brottsdämpande åtgärd

Kommunen ska sälja det nya ridhuset i Jennylund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Då inga rimliga anbud kommit in är en försäljning inte aktuell

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Med en rimlig definition om vad som är odlings mark är det rimligt men all mark är inte odlingsbar

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ett förslag som inte går att finansiera

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ser inget behov av detta. Förtroendevalda politiker ska kunna fatta beslut

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Bör vara självklart

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vad är billig hyra Det är upp till byggbolagen samt kommunens bostadsbolag, Alebyggen att sätta en rimlig hyra inte skattebetalarna

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är bra om det finns valfrihet att välja det man önskar

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen bör ha en handlingsplan för laddstolpar. Men även butiker företag har ett ansvar för sina kunder

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska ta emot den kvot som man tilldelas enligt statens regelverk för fördelning

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Finns både friskola och kommunal skola

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har en rimlig fördelning idag

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Ale har en hög kommunalskatt och den bör på sikt kunna sänkas

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Ales val:

 • Erbjuda äldreomsorg till alla över 85 år
 • Utöka kommunens service till lokala företag
 • Utöka stödet till anhörigvårdare