Val 2022 Valkompass
Kons

Konsensus - För Vadstenas Bästa Vadstena

Varför ska väljarna rösta på er?

Konsensus är ett lokalt parti som bara fokuserar på Vadstena kommun. Intresset för lokala partier är stort och vi märker hur viktigt det är att bedriva en politik som är nära kommuninvånaren. Det gör vi. Vi sätter demokratifrågan högt!

Våra viktigaste lokala förslag

Vadstena kommun - en fossilfri kommun - för ett hållbart samhälle

Hitta en lösning på att fortsätta leverera fjärrvärme från det fossilfria värmeverket, istället för att gräva en ledning från Mjölby kommun som ska leverera fjärrvärmen från MSE och Tekniska verken. Klimat och hållbarhetsfrågor i fokus, då kan vi inte backa i det vi redan är påväg mot, en fossilfri kommun.

Demokratifrågan, en öppen dialog

En mer öppen och transparent dialog mellan majoritet och opposition är ett måste. Vi ska under kommande mandatperiod utöka dialogen med föreningar, landsbygd och kulturaktörer och visa på större politisk delaktighet i dessa möten. Dialogen är mycket viktig för att tillit ska kunna skapas mellan politiker och invånare.

Planering för byggnation av boende för alla åldrar.

Nu när utredningsuppdrag givits till kommundirektören för nytt särskilt boende, vi har byggt trygghetsboende och boende för 55+ är på gång är det dags att titta på boende för 18-30 år. Det kommer att vara en prioriterad fråga för oss under kommande mandatperiod.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är inte representerade på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi satsar på att kunna kliva från att vara ett mycket aktivt oppositionsparti till att vara ett parti i majoritet för att ännu mer aktivt kunna bedriva vår politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi tar den ställningen efter valet. Inget vi diskuterat brett i partiet än.

Svar i valkompassen

:

Konsensus - För Vadstenas Bästa Vadstena

Kommunen ska verka för att försvaret slutar med sina övningar på Vättern

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kons: Extra viktig Kommunen har upplevts vara passiv i frågor som rör Vätterns vatten. En öppen dialog kring Vättern är viktig, både inom Vadstenas kommunpolitik men även med kringliggande kommuner.

Kommunen ska säga nej till en fjärrvärmeledning från Mjölby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kons: Extra viktig Konsensus har tagit tydlig ställning mot en fjärrvärmeledning från Mjölby. VI tror att en ny majoritet kan återuppta dialogen med nuvarande leverantör och komma fram till en bra lösning. En fjärrvärmeledning kommer att kosta fruktansvärt mycket pengar, pengar som kommunen kan lägga på annat.

En kommunal solcellspark ska byggas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kons: Vad vi vet så har detta inte varit en fråga i kommunen än, men kommer den upp skulle den absolut kunna utredas vidare. OM det SKA byggas är svårt att ta ställning till nu, men utredas, det är vi inte emot om kommunen skulle se det som lämpligt.

Kommunen ska säga nej till nybyggnation på åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kons: Tyvärr är det så att Vadstena är omringat med åkermark. Varje enskilt ärende måste noga prövas, men att säga nej varje gång det kommer en fråga om byggnation på åkermark kommer inte att vara hållbart för kommunen som önskar växa i invånarantal.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kons: Extra viktig VI tror på att kommunen kan hantera de utmaningar vi har inom äldreomsorgen och hemtjänsten och än så länge ser vi inte att det skulle vara ett alternativ för kommunen att ha privata aktörer för detta.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kons: Det är nog så att alla skulle önska att det gick att genomföra, men tyvärr har kommunen inte råd att genomföra det. Det kan säkert utredas vidare, men som det ser ut nu tror vi inte att det är nåt som något parti kommer att kunna genomföra under kommande mandatperiod.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kons: Konsensus har full tillit till att den som rekryterar personal i kommunen också kan avgöra om den tilltänkta medarbetare har tillräckligt bra svenska för att kunna genomföra det jobb som är tänkt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kons: Extra viktig Konsensus ser ett stort behov av fler billiga lägenheter för unga och familjer, 18-30 år har för tillfället mycket svårt att hitta en bra och billig bostad. Detta är något vi kommer att prioritera under kommande mandatperiod.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kons: Här måste kommunen ha en fortsatt dialog med VFAB och utbyggnad av laddstolpar vid hyresfastigheter. Kommunen måste noga följa utvecklingen och rapportering av antal elbilar i kommunen, både vad gäller invånare och turister. En fråga som kommer att kunna bli mycket skarp inom ett par år och som kräver en bra planering.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kons: Vadstena kommun har möjligheten att ta emot flyktingar. Här har vi ett tryggt och lugnt samhälle, som välkomnar nya invånare, vilket ursprung de än har.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kons: VI kan idag inte se vilken fråga som skulle vara skäl för en folkomröstning, så nej, inte som vi ser det nu.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kons: Vi har ingen privataktör idag, och det ser vi inte skulle vara ett alternativ i vår lilla kommun som det ser ut framåt heller.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kons: Då Konsensus gärna skulle se att vi fick till ett kulturcentrum någonstans i kommunen så kan vissa investeringar bli nödvändiga, därav kan vi behöva lägga mer pengar på kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kons: Som läget ser ut i kommunal ekonomi så finns inget utrymme för sänkt skatt. Skatten höjdes för några år sedan, så det är heller ingenting som vi tänker göra.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Konsensus - För Vadstenas Bästa Vadstenas val:

 • Ersätta alla träd som huggs ner på offentliga platser
 • Lägga mer pengar på fritidsaktiviteter för barn och unga
 • Stärka elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa hos unga

Så svarar Kons: Extra viktig 1. Stärka elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa hos unga 2. Lägga pengar på fritidsaktiviteter för barn och unga 3. Ersätta alla träd som huggs ner på offentliga platser