Val 2022 Valkompass
KiM

KommunPartiet Mellerud Mellerud

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti som vågar stå för vad vi säger och där ingen riksorganisation bestämmer hur vi skall agera i specifika frågor. Därigenom kan vi då också agera helt utifrån våra medborgares bästa med kommunens utveckling i focus. Vårt parti har dessa ledord som vi följt under många år och det är att: Beslut skall tas med kunskap, kompetens och långsiktigt tänkande. En röst på oss bidrar till detta.

Våra viktigaste lokala förslag

Vårt rena vatten vår viktigaste resurs!

KommunPartiet Mellerud har nu i två mandatperioder mycket aktivt arbetat med vattenfrågor. Det vi sett är att frågorna i allmänhet stannar på dokumentnivå och ingen "verkstad" sker. Det vill vi ändra på, våra barn och efterlevande måste få samma förutsättningar och helst bättre än vad vi har idag. Dricksvattnet kommer i framtiden bli den enskilt viktigaste frågan, utan rent vatten kan vi inte leva

Melleruds kommun & Dalsland skall inte köras olagligt miljöfarligt avfall till

Vi har på senare tid sett en trend över hela Sverige och även i Dalsland där man kör både sopor och olagligt miljöfarligt avfall och dumpar i företrädesvis glesbygd. Detta är något vi anser helt oacceptabelt och vill genom rutiner och kraftfullt agerande motverka och omöjliggöra detta.

Melleruds kommuns medborgare skall kunna känna trygghet hela livet igenom.

Ända från de yngre åren när man är barn behöver man en trygg uppväxt genom skola och barnomsorg, till att som vuxen känna sig trygg i att inte utsättas för brott och att våra gamla kan känna sig säkra när de skall korsa 45:an. Detta arbete har vi i KommunPartiet påbörjat och nu fortsätter vi på vår inslagna linje!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Då vi är ett lokalparti så har vi tack och lov inte några sådana problem. Det är därför rikspartiernas lokalavdelningar många gånger får problem då partipiskorna viner och man tvingas ta beslut helt emot vad som är bäst för den egna kommunen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I vår kommun finns inget parti som har egen majoritet, detta gör samarbete till en nödvändighet. Vårt lokalparti befinner sig i mitten på skalan och består av medlemmar från både vänster till höger, därigenom finns det egentligen inget direkt önskescenario för oss. Får vi väljarnas förtroende även i detta valet så ser vi oss ändå som ett parti som verkligen bör vara med och styra kommunen rätt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej egentligen inte, kommunpolitiken är lösningsorienterad för kommunens bästa.

Svar i valkompassen

:

KommunPartiet Mellerud Mellerud

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KiM: Extra viktig Vi tycker självklart detta är ett bra förslag, livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste frågor vi har att hantera. Melleruds kommun består dock till stor del av åkermark, vilket gör att vi inser att ibland måste man kompromissa genom att tillåta bebyggelse på mindre bruknings värd jordbruksmark. Väl arronderad mark med högt brukningsvärde skall dock skyddas fullt ut anser vi.

Kommunen ska införa aktivitetsplikt för personer som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KiM: Extra viktig Uppbär man försörjningsstöd och inte har någon sjukdom eller annan åkomma som gör att man är arbetsoförmögen ser vi detta som en självklar väg att gå för att på sikt komma i egen försörjning.

Dalslands kommuner ska slås ihop till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KiM: Vi ser detta som mycket svårt att genomföra, då vi trots allt över kommungränserna inte ser frågorna alltid i samma perspektiv och värderar saker olika. Då vi redan samarbetar genom Dalslands kommunalförbund ser vi snarare utökat samarbete som en bättre väg att gå och därigenom undvika att behöva slås samman med de utmaningar det innebär.

Samarbetet med Bengtsfors om äldreomsorg och socialtjänst ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KiM: Vi vill nog snarare se det så här: Samarbetet med Bengtsfors om äldreomsorg och socialtjänst ska utvecklas! Vi har redan nu fått klara besked om de samordningsvinster och ekonomiska fördelar detta har lett till. Sedan får aldrig arbetet med finjustering av organisationen avstanna utan hela tiden hållas aktiv.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KiM: Redan nu har vi problem att bemanna och en äldreomsorg som är förhållandevis dyr. Självklart skall vi vara rädda om vår personal genom ett aktivt arbetsmiljöarbete, men att därifrån peka ut en viss grupp som skulle åtnjuta dessa förmåner i förhållande till andra yrkesgrupper, ser vi som problematiskt. Också ekonomiskt finns det starka skäl till att detta inte är rätt väg att gå.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KiM: Folkets röst är mycket viktigt att lyssna till och även om vi i grunden tycker det är bra med att folkets röster kommer fram på ett sådant här sätt, så anser vi att vi politiker och tjänstemannaorganisationen bör ha den lyhördhet som krävs utan att folkomröstningar skall behövas. Vi är valda av folket och vårt uppdrag är att tillse att beslut tas med kunskap, kompetens och långsiktigt tänkande.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KiM: Detta anser vi viktigt då många äldre vittnar om svårigheterna som uppstår när kommunikationen inte fungerar. Även inom sjukvården har vi under en längre period sett dessa problem finnas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KiM: Extra viktig Vi har lämplig mark, en bra detaljplan och ett kompetent bostadsbolag så detta är av högsta prioritet. Vi har från vårt parti redan föreslagit detta och kommer vidare arbeta mycket aktivt med denna fråga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KiM: För att ha nån sorts kontroll, bör nog denna funktion ligga kvar i kommunal regi, det är ju inte alltid det fungerar där heller, men i vart fall föreligger ingen vinstoptimering som i den privata sektorn. I Melleruds kommun har vi en mycket hög nivå och kvalitet på vår äldreomsorg som vi är mycket stolta över.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KiM: Här är kommunen redan idag klart aktiv och med ett antal laddstolpar redan etablerade. Dock behöver även våra småorter få tillgång till detta. Biogas som ett grönt alternativ finns också etablerat vilket vi tycker är mycket bra.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KiM: Melleruds kommun var den kommun under flyktingvågen 2015-16 som tog emot mest flyktingar i västra Götaland, därigenom kan vi nog anses ha fyllt vår kvot. Detta visas också tydligt genom att vi knappt får några anvisningar längre från migrationsverket. På en rak fråga om vi skulle få ökade anvisningar så är vårt svar att vi måste kunna ta hand om de som redan kommit hit och inte ta emot ännu fler.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KiM: Oss veterligen bedrivs all skolverksamhet i kommunal regi och om detta stämmer så är vi nöjda så.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KiM: Melleruds kommun har ett rikt kulturutbud som vi anser väl överensstämmer med det behov som föreligger.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KiM: Extra viktig Kan vi hålla kommunalskatten oförändrad med de utmaningar, pandemi och lågkonjunktur som vi nu befinner oss i så får vi nog vara nöjda med detta. Att vilja sänka skatten i dagsläget anser vi bara vara valfläsk och inte ha verklighetsförankring i nuläget.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

KommunPartiet Mellerud Melleruds val:

 • Bygga en ny förskola i Åsebro
 • Införa jourklasser för elever som stör studieron
 • Sätta upp solceller på kommunens tak