Val 2022 Valkompass
KVS

Kommunens Väl Skurup

Varför ska väljarna rösta på er?

Kommunens Väl är ett lokalt politiskt parti som driver vardagspolitik, det som är viktigt när man bor i Skurups kommun, såsom en trygg uppväxt, en bra och trygg skola, en trygg ålderdom med bra service och trygga äldreboende, bra bostäder till vettiga hyror, fina fritidsmöjligheter, som sagt hög kvalitet i alla kommunala verksamheter och bra företagsklimat, bra mat i våra skolor och äldreboenden.

Våra viktigaste lokala förslag

Kommunens Väl säger nej till uppkoppling till sydvatten.

Skurups kommun har för avsikt att koppla upp sig till sydvatten vilket skulle innebära ett renat insjövatten med kemiska tillsatser, det säger vi nej till, till förmån för vårt säkra naturliga vatten från alnarpsströmmen rakt under oss.

Trygghet i kommunen

Det skall vara tryggt och bo, leva och åldras i Skurup. Vi skall kunna röra oss fritt och säkert i hela kommunen, det skall finnas trygg förskola, skola äldreomsorg m.m, allt vi behöver när det behövs.

Ny låg och mellanstadieskola i tätorten

Vi kommer inom en mycket snar framtid att behöva bygga en ny låg och mellanstadieskola med friidrottsanläggning och gymnastiksal ( mindre sporthall ) , den vill vi bygga där Macleanskolan tidigare låg, centralt i tätorten där bostäderna byggs, gång avstånd från den centrala bostaden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Kommunens Väl finns inte som rikspartiet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser fram emot att ingå i en mitten koalition bestående av Kommunens Väl, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern och gärna det nybildade Demokratiska samlingspartiet. Det borde bli en tilltalande mix för kommuninvånarna i Skurups kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Moderaterna i den konstellationen som de är nu.

Svar i valkompassen

:

Kommunens Väl Skurup

Anslutningen till Sydvattens dricksvattennät ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KVS: Idag har vi säkra och bra källor

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KVS: Vi behöver trygga vår närproducerade livsmedelsförsörjning

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför kusten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KVS: Vi behöver billig och riklig mängd el i framtiden

Kommunen ska säga nej när vinstdrivande företag vill driva äldreomsorg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KVS: Kommunen skall ansvara för äldreomsorgen

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KVS: Barn skall inte utsättas för religös påverkan

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KVS: Det skall serveras 2 rätter varje dag, en vegetarisk och en kött eller fiskrätt

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KVS: Ökad bemanning är att föredra.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KVS: Man måste förstå och kunna göra sig förstådd när man arbetar med människor

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KVS: Det kommunala fastighetsbolaget skall inte vara vinstdrivande utan tillhandahålla prisvärt boende.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KVS: Det är en kommunal angelägenhet

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KVS: Kommunen skall ta emot de som anvisas

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KVS: Inga privata grundskolor

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kommunens Väl Skurups val:

 • Bygga en låg- och mellanstadieskola på Macleanskolans tomt
 • Bygga en simhall i kommunen
 • Bygga fler cykelvägar i kommunen