Val 2022 Valkompass
Komv

Kommunens Väl Hylte

Varför ska väljarna rösta på er?

Grundtanken med Kommunens Väl är att kommuninvånare, oberoende av politisk grundåskådning, tillsammans ska verka för att kommunen utvecklas på bästa sätt. Vi har väljare som till region och riksdag röstar åt olika håll. Men lokalt i Hylte kommun sätter vi sakfrågorna i fokus. Vi vill skapa en positiv utveckling utifrån en humanistisk syn på våra medmänniskor.

Våra viktigaste lokala förslag

Attraktiv kommun

För att vi ska utveckla Hylte kommun vill vi bli attraktiva ur en mängd olika perspektiv. Vi vill utveckla varumärket Hylte kommun. Vi vill ha en positiv befolkningsutveckling, där vårt företagsklimat gör att våra företag växer och frodas där nyanställda väljer att flytta till kommunen för bland annat våra fina omgivningar, skolor och vårt breda utbud av fritidsaktiviteter.

Skola och barnomsorg

Vi vill att Hylte kommuns skolor ska ha ett gott rykte. Där ska barnen ha möjlighet att få goda resultat, känna sig trygga och få en bra grund för vidare studier. Vi tycker även att det är viktigt att ha kvar våra småskolor.

Öka attraktiviteten hos yrkeskategorier inom Omsorgsnämndens verksamheter

Några av kommunens viktigaste yrken finns inom omsorgsnämndens verksamheter. Kommunens Väl vill höja attraktiviteten inom dessa yrken så att våra medarbetare trivs och känner stolthet för sitt yrke, och att fler söker sig dit. Målsättningen ska vara att i samråd med medarbetarna skapa attraktiva arbetsplatser.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Kommunens Väl är ett lokalt parti och finns inte representerade på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kommunens Väl har samarbetat med båda sidor av den såkallade blockgränsen. Vi har under denna mandatperioden haft ett bra samarbete inom Framtid Hylte. Efter valresultatet ser vi fram emot att vara med och arbeta fram och ingå i ett stabilt majoritetsstyre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Kommunens Väl ser inget samarbete med Sverigedemokraterna i framtiden.

Svar i valkompassen

:

Kommunens Väl Hylte

En ny skola ska byggas i Rydöbruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Komv: Extra viktig Vi måste först veta vad det kostar att renovera och modernisera innan vi tar beslut om eventuell nybyggnation.

Kommunen ska arbeta för tåg mellan Halmstad och Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Komv: Extra viktig Vi vill ha HNJ banan kvar, det ser vi som jätteviktigt. Vi ser även positivt på en utökning av persontrafik till Hyltebruk. Vi har dock en rädsla att en sådan satsning gör att bussturer försvinner och kommuninvånare får färre alternativ till resor till Halmstad, på lång sikt.

Forum Hylte ska byggas om till kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Komv: Kommunens Väl var emot att köpa Forum och vi vet inte om ett kulturhus är kommunens sak att driva. Men nu när det är i kommunens ägo vill vi vara med och göra det bästa av situationen och en trevlig plats där kommuninvånarna kan njuta av kultur är positivt.

En ny idrottshall ska byggas i Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Komv: Vi måste se till att beslut tas om vad vi ska göra med Gamla Hallen. Först då kan vi ta beslut om eventuell ny idrottshall. Om vi inte kan använda Gamla Hallen är det ett bra förslag att bygga en ny hall.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Komv: Extra viktig Det kan vara ett sätt att öka attraktiviteten inom yrkeskategorier hos omsorgsnämnden. I teorin är det ett mycket bra förslag men man behöver såklart se över den ekonomiska påverkan som ett sådant beslut skulle få. Kanske kan man i samråd med medarbetarna testa det inom någon verksamhet för att se hur kostnad och resultat skulle bli.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Komv: Det finns redan ett utbildningskrav när omsorgspersonal anställs; du måste ha avslutat dina gymnasiala studier. Detta anser vi är ett intyg på goda språkkunskaper.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Komv: Det är den kommunala stiftelsen Hyltebostäder som har ansvar för den kommunala allmännyttan. Om det finns ett behov av bostäder och inte privata aktörer bygger nytt, behöver Hyltebostäder göra det.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Komv: Extra viktig Med stigande priser inom drivmedel och energiförsörjning behövs satsningar på åtgärder som leder till minskade kostnader, både för kommunen och dess invånare. Det är bra med satsningar för vår egen bilpark och vid vissa kommunala fastigheter. Dock ska inte kommunen ansvara för en ”stor tillgång” utan driva att privata aktörer gör dessa satsningar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Komv: Vi tog ett stort ansvar runt 2015 och vi behöver framöver ha ett mer balanserat mottagande som passar i förhållande till vår storlek och där vi har möjlighet att ge ett bra mottagande. Vi står bakom nuvarande fördelningstal som kommunen blivit tilldelad.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Komv: Vi har inga idag och vi vill att det fortsätter så.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kommunens Väl Hyltes val:

 • Bygga kommunala solcellsanläggningar
 • Fortsätta med gratis kollektivtrafik i kommunen för äldre och ungdomar
 • Lägga mer resurser på att få utlandsfödda i arbete