Val 2022 Valkompass
KV

Kommunens Väl Älvkarleby

Varför ska väljarna rösta på er?

Kommunens Väl har funnits i ca 55 år, inom politiken i Älvkarleby Kommun, partiet är från början ett utbrytarpartiet ur Socialdemokraterna. Kommunens Väl har ingen bindning till något riksparti. Vår filosofi är och har alltid varit att sätta de frågor som kommer upp på agendan, i förhållande till vad som är bäst för Älvkarleby Kommun och innevånarna.

Våra viktigaste lokala förslag

Gemensam fastighetsdrift/parkskötsel

Gemensam fastighetsdrift mellan Älvkarleby kommun och Ab Älvkarleby Hus, är ett sätt att uppnå synergieffekter. Gemensam fastighetsskötsel och park innebär för att dubbel bemanning och dubbel maskinpark inte behövs. En tidigare utredning har visat på en besparingspotential på uppemot 8-10 milj/år.

Nattbarnomsorg och maxtak på 19 barn i barngrupper

Nattbarnomsorg finns på många ställen i landet, vi anser det vara en rättighet att även de som arbetar oregelbundna arbetstider ska ha rätt till barnomsorg. Även för barnens och personalens bästa ska maxtaket vara 19 barn per avdelning.

Badhus/allaktivitetshus

Badhus i Kommunen för gammal och ung. Under många år har badhus i kommunen varit en het potatis, vi anser att det skulle vara ett lyft för hela kommunen, simkunnighet, rehabilitering, träffpunkt och göra kommunen mer attraktiv, en möteslokal med kafé och ungdomsgård ett allaktivitetshus.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Eftersom Vi är ett lokalt parti, så har vi inte något problem med detta.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett modigt styre, där det bästa för alla som bor och verkar i Kommunen sätts i första rummet. Ett styre som inte gömmer sig, utan ser verkligheten.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Kommunens Väl Älvkarleby

Hyres- och bostadsrättslägenheter ska byggas där Östangårds äldreboende ligger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KV: Något måste göras, eftersom Kommunen misskött fastigheten så till den milda grad att den inte går att använda. Förslaget att bygga Hyres-och bostadsrätter ska utredas om det är det bästa för området eller om Kommunens fastighetsbolag kan bygga +65 boende på en delar av tomten och i övrigt villor.

Kommunen ska bygga ett badhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KV: Extra viktig Älvkarleby Kommuns innevånare har under många år suktat efter ett badhus, ett allaktivitetshus med bad är en fullt genomförbart, då flera aktiviteter i samma hus medför högre intäkter, möteslokaler, fritidsgård, mindre gymnastikhall och Café. Tiden är perfekt då Bostadsbolaget planerar för en hall för Korpen och Friskolan.. En mindre hall med 4 x 25 m banor med barn och rehabiliterings bassäng.

Kommunen ska säga nej till vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KV: Kommunen ska kunna säga nej till vindkraftverk, om dom stör människor och djur i stor omfattning

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KV: Det är fri företagsamhet, privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst. Kan en privat utövare få ekonomi i verksamheten och att allt fungerar utan klagomål, så är dom hjärtligt välkomna.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KV: Ett mycket mycket bra förslag, men hur ska det gå till ?? Ett svar på det tas tacksamt emot

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KV: Äldre personer med nedsatta sinnen, blir än mer förvirrade om inte personalen blir förstådda. Personalen är säkert kompetenta och vill väl, men med språksvårigheter blir det svårt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KV: Driver man skola ska man ta emot alla elever.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KV: Maten som bjuds ska vara allsidig och näringsrik, några pekpinnar om vad som ska serveras eller inte ska inte finnas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KV: Förstår inte vad som menas, med fler billiga hyreslägenheter, till vem eller vilka vänder man sig idet fall.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KV: Laddstolpar i all ära, men ska dom finnas så är det elföretagen som får stå för ansvaret. Kommunen ska inte dra på sig onödiga utgifter.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KV: En kvotering per kommun bör ske, annars kommer det att leda till att vissa kommuner inte tar emot någon flykting alls.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KV: Samma som idag!! Friskolan har kommit till därför att den kommunala skolan misslyckats i stora delar. Den kommunala skolan SKA vara så bra att friskolan inte behövs

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KV: Att kulturen får uppskattning gynnar hela samhället.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KV: Älvkarleby kommun har en av landets högsta kommunalskatter, att höja den är inte ett alternativ.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kommunens Väl Älvkarlebys val:

 • Starta en nattöppen förskola
 • Öka den fasta grundbemanningen i kommunens äldreomsorg
 • Öppna ett allaktivitetshus i Skutskär