Val 2022 Valkompass
KomBä

Kommunens Bästa Forshaga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett lokalt parti som inte är fastcementerade i den sk. Blockpolitiken, därför kan vi lägga lokala motioner och eller stödja andra partiers motioner på det sättet Vi tycker är bra för vår kommun och dess invånare.

Våra viktigaste lokala förslag

Ge barn och ungdom de platser de behöver

Det har pratats i många år i kommunen om fritidsgårdar eller liknande, och så fort det anordnas något liknande så ska det vara en himla massa pedagogik och kultur inblandat. låt istället barn och ungdom "hänga" på sin ungdomsgård utan att peta in en massa gör si och gör så. vill dom spela dator, lyssna på musik, eller bara vara sittande i en soffa så låt dom göra så

Rätt till likvärdig service i hela kommunen.

Som det verkar nu sker mer centralisering än decentralisering, iom. att väg 62 byggs ut norr ut så torde det gynna framtida etableringar även norr om Kvarntorp

Sluta med flumpolitiken

Man har som kommun olika visioner beroende på hur vinden vänder, på 90-talet "Sportfiskekommun" Och sedan "Barnkommun" och nu "MR" kommun. Vad som dock inte pratas om är vad mycket pengar detta kostar skattebetalarna. Det senaste påhittet t.ex. MR som då står för mänskliga rättigheter, där kan man inte precisera vad det hela kommer att kosta ens, Följer inte alla kommuner mänskliga rättigheter?

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är lokala

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett brett politiskt samarbete i möjligaste mån

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet

Svar i valkompassen

:

Kommunens Bästa Forshaga

Kommunen ska öppna fler förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KomBä: Kommunen växer i invånarantal så det lär behövas fler förskolor

Mobilförbud ska införas på skoltid i kommunala skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KomBä: Extra viktig Barn och ungdomar behöver mindre orosmoment under sina lektionstimmar

Alla över 85 år ska garanteras plats på ett anpassat boende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Minutscheman inom äldreomsorgen ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KomBä: Ett slitsamt arbete för de anställda och iom kortare arbetsdag kanske man sparar på kropparna som man slipper personalbrist i långa loppet

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KomBä: Dom styrande politikerna är framröstade att föra medborgarnas talan.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KomBä: Språket är en av de viktigaste punkterna för att kunna kommunicera så det torde vara en självklarhet

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KomBä: Det saknas boende idag med låg med inte dålig standard så att våra unga kan få eget boende

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Kommunens Bästa Forshaga har hoppat över denna fråga

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KomBä: Låt marknaden ta hand om dessa stolpar

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kommunens Bästa Forshagas val:

 • Ge undersköterskor i äldreomsorgen en bonus på 1000 kr/månad
 • Lägga mer resurser på orterna utanför centralorten
 • Öppna ungdomsgårdar i Forshaga och Deje