Val 2022 Valkompass
JVB

Jämtlands Väl Bräcke Bräcke

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett oberoende och lokalt förankrat parti som sätter Bräcke kommun och dess invånare först i alla lägen. Vårt mål är 7000 invånare till år 2030. För att nå de målen satsar vi på välfärden genom nyanställningar i vården, dessa finansieras genom nedskärningar i administrationen och att inte bidra med kommunala medel till skidtunneln. Vi kommer också att stärka Härekonomin genom Härproduktion.

Våra viktigaste lokala förslag

7000 invånare 2030

Östersunds kommun har satt ett mål på 74000 invånare 2030, vi har satt ett lägre mål på 7000 invånare. Vi vet att kvinnor styr val av bostadsort, och när de väljer sätter de närhet till Barnomsorg, skola och vård i första hand. Därför vill vi anställa fler personer inom vård, skola och omsorg. Nyanställningar kommer också att minska sjukskrivningarna genom att minska stressen på arbetsplatserna.

Härproduktion gynnar Härekonomin

Härproduktion är allt vi producerar i Bräcke kommun, tjänster och produkter. Härekonomin är pengar vi skapar i Bräcke kommun. Vid all offentlig upphandling skall socialt ansvarstagande väga tungt, och på så vis kan vi stödja det lokala näringslivet. Det är Härproduktion och Härekonomin som bygger VÄLfärden

Matavfall och kompostering

I Bräcke kommun bor 75% av befolkningen utanför tätorterna, därför ska de som inte har matavfall och eller komposterar betala avgift för den hanteringen Jämtlands Väl Bräcke kommer att uppmuntra invånare till att själva ta hand om sitt matavfall och kompostera det. Vårt miljömål i Bräcke kommun är att minska transporter och användandet av mineralgödsel mm.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Eftersom vi inte har något moderparti med partipiska, är vi det enda parti som sätter Bräcke kommun och dess invånare först i alla lägen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Får vi förtroendet från väljarna så kommer vi att styra själva, och på så sätt få Bräcke kommun på fötter igen. Vi kommer inte att sätta oss i knäet på något annat parti, en röst på oss är inte en röst på ett annat parti.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är öppna för alla som vill ha förändring i den förda politiken.

Svar i valkompassen

:

Jämtlands Väl Bräcke Bräcke

Kommunen bidrag till skidtunneln i Bräcke ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar JVB: Extra viktig Har vi inte råd med vård skola och omsorg, har vi inte råd med skidtunneln. Däremot när vi inte längre behöver spara, då har vi råd med annat.

Kommunens tomma bostäder i Bräcke och Kälarne ska rivas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar JVB: Extra viktig Det går inte att riva bostäder om vi vill öka befolkningen! Bräcke kommun borde istället se över hyrorna, de är bland de dyraste i länet. Och hade inte det politiska styret sparat på underhåll av fastigheter, vägar och gator. Då hade det inte blivit så dyrt nu.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar JVB: Växande barn och ungdomar skall ha mångsidig kost. Hjärnan kräver protein för att utvecklas, och det bästa proteinet kommer från kött.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar JVB: All konkurrens är bra! Konkurrens utvecklar företag både privata och offentliga.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar JVB: Äldreomsorgen är ett tungsamt arbete med många tunga lyft och obekväma arbetsställningar, då kan det vara bra med en arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortning kan också skapa mer arbetstillfällen och på så bidra till mer inflyttning och på så vis ökade skatteintäkter.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar JVB: Extra viktig Vi tycker att kunskapskrav C ska gälla för anställning inom äldreomsorgen. Det är också viktigt att andra minoritetsspråk behärskas av vårdpersonal, men i första hand kunskapskrav C i klass 9.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar JVB: Friskolor väljs av elever! Väljer nyanlända att gå på en friskola, ska de få gå på den de valt. Tvång eller kvotering är inget bra sätt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar JVB: Billiga lägenheter är bra för ungdomar och pensionärer, men det är inte i första hand kommunen som ska finansiera hyresmarknaden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar JVB: När inte kommunen har råd med vård och omsorg ska privata eller kooperativa företag kunna starta och driva vård- och omsorgs-företag. För att få driva krävs det att minst 50% går tillbaka in i vården.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar JVB: Kommunen tillsammans med privata företag ska bygga ut laddmöjligheterna inom kommunen. Och kommunen borde kunna få till ett bra avtal gentemot el-leverantörer för att få till fungerande laddmöjligheter.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar JVB: Vi har en kommun i ekonomisk kris och vi har knappt råd med våra äldre, då är det svårt att ta emot flyktingar som inte har en försörjning. När vi får fart på ekonomin då blir det lättare att dela med sig, som det är nu så har vi inte mycket att dela med oss av.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar JVB: Privata företag kan bidra med yrkesutbildning speciellt anpassade för de yrken de behöver. Grundskolan ska inte drivas av vinstintressen, politiska eller religiösa intressen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar JVB: Kultur är även det som våra föreningar bidrar med, allt från teater till jakt och fiske. Därför behövs det mer stöd till våra föreningar, de bidrar även till en demokratisk grundsyn i hela samhället.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar JVB: Extra viktig Vi betalar bland de högsta kommunalskatterna i Sverige, och samtidigt har vi snart ingen service kvar. Därför måste vi se över vart pengarna från skatteintäkterna rinner ut, och därefter stoppa allt onödigt utflöde. Att höja skatten bara för att det fattas pengar, är inte en bra lösning för oss i Jämtlands Väl Bräcke. Vi vill veta varför det inte går ihop, och därefter lösa problemet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Jämtlands Väl Bräcke Bräckes val:

 • Lägga mer resurser på demensvården
 • Öka stödet till det lokala näringslivet
 • Öka stödet till föreningslivet

Så svarar JVB: Extra viktig Vi vill ställa iordning ett Demenscentrum i Bräcke, och varsitt demensboende i första hand Kälarne och sedan Gällö. Vi vill stödja det lokala näringslivet genom en ökad Härproduktion som gynnar Härekonomin. Föreningslivet är viktigt för den demokratiska utvecklingen och bidrar till trivsel och välmående i hela Bräcke kommun. Genom att stödja föreningslivet utvecklar vi Bräcke kommun.