Val 2022 Valkompass
HEL

Hela Edas Lista Eda

Varför ska väljarna rösta på er?

Som vårt partinamn säger att vi värnar om alla i kommunen ung som gammal och oberoende vart man bor eller är född.

Våra viktigaste lokala förslag

Vård och omsorg

Vi har under mandatperioden startat upp dagverksamhet samt demens och byggt upp trygghetsboende. Första etappen av demensbygget startar nu i år och vi har i dagarna beslutat om etapp 2 och 3 vilket innebär 16 platser. Rekrytering av kompetent personal samt utbilda befintlig personal för att stärka kompetensen. Vi vill även försätta vår låglönesatsning som vi har påbörjat under mandatperioden.

Skola och utbildning

Det är viktigt att de mindre barnen har nära till skola och barnomsorg samt att vi har en stabil skolstruktur. Vi vill även satsa på vuxenutbildning för att stärka kompetensen till Näringslivet i Eda kommun.

Näringsliv och företagande

Kommun ska bli bättre på att ge service till företagare. Ökat samarbete med integration på arbetsplatser för nyanlända. Vi har börjat resan med att aktivera andra generationens nysvenskar i föreningslivet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är endast ett lokalt parti.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett starkt majoritetsstyre som har tillit tillvarandra.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Med rätt tillit kan vi samarbeta med alla partier.

Svar i valkompassen

:

Hela Edas Lista Eda

Kommunen ska säga ja till vindkraft på Björnetjärnsberget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HEL: Extra viktig Bygdens synpunkter är viktiga och vi lyssnar på opinionen.

Demensvården ska centraliseras till Charlottenberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HEL: Extra viktig Det finns en demensutredning som visar att det bästa för våra medborgare är att verksamheten bedrivs i Charlottenberg.

Högstadiet ska centraliseras till Gunnarbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HEL: Extra viktig Vi vill ha en levande kommun där man kan och bör ha nära till skolan. Viktigt är att vi har en flexibilitet där man kan byta skola inom kommunen om så önskas där eleverna är i fokus.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HEL: Extra viktig Inget vi har som krav eller kommer driva och möjligheten finns redan idag möjlighet att äta varierad kost.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HEL: Extra viktig Vi bör se över Teknik i Väst och klargöra bolagets uppdrag och inriktning.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HEL: Det finns i dagsläget inte ekonomiskt utrymme för detta men tanken är god.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HEL: Ja det tycker vi så att våra brukare kan känna sig trygga.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HEL: Detta är inte en aktuell fråga i Eda kommun i dagsläget.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HEL: Detta ligger inte i det Kommunala uppdraget.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HEL: Finns idag inga intressenter för detta.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HEL: Idag sköter marknadskrafterna tillgång och efterfrågan av detta.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar HEL: Vi har idag ingen privatverksamhet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar HEL: Då vi är en liten kommun är ambitionen att bibehålla den goda nivå vi har.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar HEL: Extra viktig Då vi är en liten kommun har vi svårt att sänka skatten och vi vill bibehålla en hög nivå på samhällstjänsterna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Hela Edas Lista Edas val:

 • Höja bidragen till föreningar
 • Utöka vidareutbildningen av äldreomsorgspersonal
 • Öka kommunens service till företag