Val 2022 Valkompass

Härjedalspartiet Härjedalen

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det enda partiet som vill att alla ska ha lika rättigheter oavsett etnisk och näringstillhörighet. Skatter från naturtillgångar ska stanna i berörd bygd. Storskalig vindkraftsutbyggnad ska inte tillåtas i Härjedalen. Turistexploateringen i Härjedalsfjällen ska pausas tills en konsekvensanalys är genomförd.

Våra viktigaste lokala förslag

Bättre möjligheter att driva och utveckla produktion av lokal mat

Matproducenter ska ges goda förutsättningar för att utvecklas ekonomiskt och kulturellt. Kommunen ska vid upphandlingar prioritera närproducerad mat. Utmarksbetet i Härjedalen är värt 90 milj kr årligen och främjar biologisk mångfald och ger kött och mejeriprodukter i världsklass. Varje lantbrukare i Härjedalen är viktig för Härjedalen.

Besöksnäringen ska utvecklas och bedrivs på lokalbefolkningens villkor.

Härjedalen har 70 000 turistbäddar och 10 000 invånare. Kommunens fokus ska ligga på härjedalingarnas behov och intressen och ha en långsiktig strategi för utvecklingen av besöksnäringen, som idag har stor negativ inverkan på miljö och djurliv. De resurser vi har behöver vi tänka igenom hur de ska användas och vem och vad som ska prioriteras.

Kommunen ska fokusera på kärnverksamheterna skola, vård och omsorg

Kommunen ska fokusera på kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Övriga åtaganden ska minska så kommunen får större resurser till sina kärnverksamheter skola, vård och omsorg.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är endast ett kommunalt parti.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt styre med Härjedalspartiet som största parti

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet och socialdemokraterna

Svar i valkompassen

:

Härjedalspartiet Härjedalen

Det kommunala bostadsbolaget ska säljas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar : Privata företag sköter det minst lika bra som kommunen

Högstadiet i Sveg ska flyttas till Norra skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar : Den här frågan tycker jag att tjänstemännen ska besluta om.

Beslutet att överföra vägar till lokala vägföreningar ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar : Kommunen ska inte betala för drift och underhåll av vägar till några medborgare samtidigt som andra betalar själva. Det är inte en kommunal kärnverksamhet.

Utbyggnaden av turistboenden ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar : De stora turistorterna har nått sin gräns. Expansionen kostar skattebetalarna och miljön för mycket.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar : Kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar : Satsa på att ändra arbetstiderna. Låt personalen jobba längre sammanhängande tider för att sen ha längre sammanhängande ledigheter.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar : Viktigt för säkerhet och social samvaro.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar : Fins inga friskolor i Härjedalens kommun.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar : Den här fria marknaden fungerar inte. För stor del av skattepengarna går till kriminella aktörer.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Härjedalspartiet Härjedalens val:

 • Erbjuda fler aktiviteter i kommunal äldreomsorg
 • Lägga resurser på arbetsmiljön inom vård och omsorg
 • Prioritera närodlat vid upphandling