Val 2022 Valkompass
HaDem

Habodemokraterna Habo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett lokalt parti som inte styrt från något toppstyrt parti i Stockholm vi ser vad som är bäst för Habo kommun utan låsningar till något annat parti. Det vi lovar i valrörelsen kommer vi även jobba för efter valet. Bättre äldreomsorg, satsningar på landsbygden. Samt dränera det politiska träsket med färre kommunalråd samt tjänstemän. Vi vill ta emot färre nyanlända.

Våra viktigaste lokala förslag

landsbygden

Vårt parti brinner för en levande landsbygd. Flera andra partier pratar om att värna de som bor på landsbygden. Men när det blir skarpa förslag i kommunfullmäktige är vi själva. Vi säger nej till sänkt bredband bidrag. Vi vill se fler bussturer o cykelvägar till landsbygden. Samt att det slutas bygga på åkermark. Vi är emot att förstöra vår landsbygd med vindsnurror. Tågstopp till Furusjö.

Äldreomsorg

Vår äldreomsorg är hotad vårt parti vill inte spara in på vårdplatser som alla övriga gjort. Vi anser de som jobbar inom omsorgen skall få en löneökning på 1000kr. Vi vill ha en busstur Mjuka linjen dör främst våra äldre kan bli hämtade för att uträtta handling, bibliotek o besök till vårdcentralen. Vi vill att en ny vårdcentral o apotek placeras i Habo centrum.

Dränera det politiska träsket.

Vår Kommun har höjt skatten mest i hela Sverige. Politikerna höjer sina egna arvoden utan att skämmas. Antalet nya tjänstemän har ökat som en lavin. Vi har som mål att sänka skatten med 1kr på enbart spara in på överflödiga politikertjänster samt tjänstemän. Våra skattepengar skall gå till välfärden inte överflödiga politiker tjänster o kommunalråd.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Eftersom vi enbart är ett kommunalt parti är frågan fel ställd. Det som skiljer vårt parti mot övriga är att de lovar saker de glömmer efter valet. Den dagen när vi blir som övriga kommer vi lägga ner partiet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

HD,SD,M, KD

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej men de partier som står längt ifrån oss är MP, C samt V.

Svar i valkompassen

:

Habodemokraterna Habo

Antalet politiker och kommunala tjänstemän ska dras ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HaDem: Extra viktig Vi måste hushålla med skattebetalarnas pengar. Skolan och äldreomsorgen är prioriterad.

Profilklasser i musik och idrott ska införas på högstadiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HaDem: Extra viktig De som har intresse för idrott och musik kan utvecklas snabbare samt att de blir mer motiverade att gå till skolan.

Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken byggs ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HaDem: Extra viktig Vår kommun växer då behövs fler kommunikationer främst på landsbygden. Väg 195 måste även breddas så vi undviker dagens köer när vår kommun växer.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HaDem: Extra viktig Nej kött är nyttigt och innehåller mycket protein så detta är nyttigt och gott för våra barn och ungdomar.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HaDem: Extra viktig Vi vill att denna fråga utreds men vi är försiktigt positiva när vår kommun drabbats hårt av sjukskrivningar. Detta behöver inte bli en kostnad om personalen orkar med sitt jobb utan att bli utbrända.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HaDem: Extra viktig Självfallet skall folket få bestämma mer i viktiga frågor så de känner att de kan påverka.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HaDem: Extra viktig Detta borde vara självklart många äldre o sjuka känner idag stor oro när de inte förstår vad personalen säger.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HaDem: Extra viktig Kommunen skall ej subventionera byggen, detta måste vara ett statligt ansvar. Men vi anser det behövs billigare och enklare små hyresrätter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HaDem: Extra viktig Vi har inga låsningar i denna fråga men vår kommun är lite för liten för för privata äldreboenden men privat hemtjänst ser vi positivt på om brukarna vill ha privat aktör.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HaDem: Extra viktig Detta är ingen kommunfråga de som har elbilar får ordna egna laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HaDem: Extra viktig Vi skall ej ta emot flyktingar som är Islamister men gärna flyktingar från Ukraina samt kristna flyktingar som flyr Islams terror.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar HaDem: Extra viktig Vad jag vet finns inga privata skolor i min kommun. De som vill gå på privata skolor som kristna skolan får åka till Jönköping.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar HaDem: Extra viktig Vi behöver ett nytt allaktivitetshus där kulturskolan kan vara. De gör ett fantastiskt jobb och är bland de bästa i Sverige.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar HaDem: Extra viktig Vi har förslag att sänka vår höga skatt som höjts mest i Sverige. Vi ligger nu 1,6kr över riksgenomsnittet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Habodemokraterna Habos val:

 • Erbjuda samhällsservice i alla kommundelar
 • Ge kommunens omsorgsanställda 1 000 kronor mer i lön per månad
 • Inför kostnadsfria trygghetslarm i äldreomsorgen

Så svarar HaDem: Extra viktig Vi måste värna vår landsbygd då måste det få kosta.vi anser de som jobbar omsorgen är värda 1000kr extra de är hjältar som tar hand om de som byggt vårt land. Vi anser att trygghetslarm skall vara gratis detta vi med i var budget.