Val 2022 Valkompass
GL

Grythyttelistan Hällefors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett lokalt parti fritt från centralstyrning

Våra viktigaste lokala förslag

Servicekontor inrättas i kommunen

Ett bemannat servicekontor med polis,försäkringskassa,arbetsförmedling och bankkontor

Hela kommunen skall leva

Inte bara centralorten Hällefors skall leva utan Grythyttan,Hjulsjö, Bredsjö, Sävsjön, Silvergruvan, Loka, Rockesholm, Kärvingeborn och Älvestorp är lika viktiga.

Värna om restaurang- och hotellhögskolans existens på Campus Grythyttan.

Arbeta för att ett internationellt restauranggymnasium inrättas i Grythyttan

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är emot all centralisering hela Sverige måste ha möjlighet att leva

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är ett litet parti och har förhoppningar om fler mandat. Efter valet får vi se med vilka vi vill stödja.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Egentligen inte. Vi vill kommunicera med alla partier

Svar i valkompassen

:

Grythyttelistan Hällefors

Det mest klimatsmarta alternativet ska alltid väljas i kommunens verksamheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GL: Extra viktig Klimatfrågorna är viktiga för vår planets framtid och med den kommande generationer

Det ska utredas om kommunen kan ha egna köttdjur för måltidsverksamheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GL: Extra viktig Många åkrar och odlingsbar mark håller på att växa igen. Måltidsverksamheten får djur uppfödda i kommunen med förhoppningsvis hög näringskvalité.

Kommunen ska inrätta en investeringsfond där föreningar kan söka bidrag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GL: Extra viktig Kommunens stöd till föreningslivet/ideella organisationer måste öka då dessa är viktiga för samhällets utveckling.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GL: Kommunen har fullt upp med att utveckla välfärden och i små kommuner som våran är privat näringsliv att föredra

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GL: Det finns fler grupper som arbetar för vår välfärd. Varför bara äldreomsorgspersonal?

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GL: Folkomröstningar är stora tunga processer. Politiker måste kunna fatta beslut som gynnar kommunens utveckling. Inför vissa beslut kan kommunala folkomröstningar ske

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GL: Allt beror på hur språktestet är utformat. Viktigast är om människorna förstår varandra. Detta kan fungera utan att tala perfekt Svenska. Vi har många brukare som själva har problem med Svenskan

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GL: Folk skall ha råd att bo i en hyresrätt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GL: Kan tänkas om ett vinsttak beslutas. Skattemedel skall gå till välfärden inte till riskkapitalbolags höga vinster

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GL: Här måste marknadskrafterna komma in. De som säljer el skall ha ansvar för att tillräckligt många laddstolpar är etablerade

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GL: Många kommuner kommer att säga nej . Detta får till följd att andra kommuner få ta den tunga bördan

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar GL: En liten kommun får problem med för många privata företag. Då kommunen är skyldig att ha undervisning

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar GL: Kulturen är behövlig för att vi skall förstå varandra. Ett varierat kulturutbud är berikande för vår utveckling

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar GL: Vi behöver öka kommunalskatten för att bibehålla vår välfärd

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Grythyttelistan Hällefors har hoppat över denna fråga