Val 2022 Valkompass
FrS

Framtid S Pajala

Varför ska väljarna rösta på er?

Pajala kommun behöver en ny, handlingskraftig och utvecklingsorienterad politisk ledning. Nuvarande majoritet med S, Kd och NSjvP är på tok för passiva och vågar, eller förmår, ej att ta nödvändiga beslut för kommunens utveckling och attraktivitet.

Våra viktigaste lokala förslag

Skapa inflyttning genom attraktivitet

Kommunen har minskat i befolkning under lång tid. Minskningen har berott på utflyttning eftersom det inte funnits arbete åt människor. Idag har vi brist på arbetskraft, vi måste få inflyttning. För att få det måste vi göra kommunen attraktiv genom att satsa på att få en livsmiljö som får människor att trivas. Jobben finns, nu gäller det att få människor och familjer att välja Pajala.

En äldreomsorg som uppfyller behoven för de behövande.

Vi lider av stor personal- och kompetensbrist inom äldreomsorgen. De anställda inom omsorgen måste få bättre villkor. Naturligtvis måste lönenivåerna höjas, de delade turerna måste avvecklas och möjlighet till kompetensutveckling måste kunna erbjudas. Nuvarande lösning med bemanningsföretag och dyra konsulter är ej acceptabelt

Ungdomarna måste få en meningsfull fritid

Pajala centralort har i drygt två års tid varit utan ungdomsgård. Det duger inte! Ny ungdomsgård nu! För att fler ungdomar ska kunna ta del av fritidsutbudet i centralorten krävs att de efter skolan kan delta i aktiviteter och efter det erbjudas gratis transport hem. Föräldrarna ute i byarna måste avlastas beträffande "skjutsandet" till och från aktiviteter i centralorten.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är ett parti som bygger vår politik på en socialdemokratisk värdegrund varför de flesta av oss sannolikt kommer att rösta på S i riksdag och region väl.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Framtid S och V vore idealet, men sakpolitiskt har även samarbetet med M fungerat bra.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Kd

Svar i valkompassen

:

Framtid S Pajala

Inga fler kommunala skolor ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FrS: Extra viktig Med den kommunstruktur vi har, och nuvarande elevutveckling, så ser vi det inte aktuellt med några skolstängningar under kommande mandatperiod.

Kommunen ska anställa en företagslots för att förbättra servicen till företag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FrS: Mycket bra förslag och helt i linje med vårt valprogram! Vi måste möta våra små företagare just kring deras vardagsproblematik på ett enkelt och okomplicerat sätt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FrS: Extra viktig Vi ser det varken lämpligt, eller som något behov, att införa vinstdrivande verksamhet inom omsorg eller skola. Istället satsning på vår egen verksamhet och personal.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FrS: För att lösa den personal och kompetensbrist som finns måste många alternativ övervägas, däribland 6-timmars arbetsdag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FrS: Självklart önskvärt med goda språkkunskaper i kontakten med brukarna. Beaktat personalsituationen är nog detta en målsättning att infrias på sikt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FrS: I den mån som en kommun genom sitt ägande av bostäder lagenligt kan påverka lägre hyresnivåer är det bra. Måste dock beakta de begränsningar lagstiftningen ställer på detta område.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FrS: I första hand är detta en uppgift för "marknaden" att lösa men kommer nog i vissa lägen och platser, kräva kommunens engagemang.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FrS: Vi som behöver inflyttning ska se alla nya Pajalabor som en resurs, inte som ett problem. Utan utrikes födda skulle vi idag inte klarat ex.vis vår äldreomsorg.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FrS: Med den mattradition vi har i Tornedalen bör vi inte driva detta speciellt hårt. Däremot bör vi satsa på mer lokalproducerat kött och vilt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FrS: Detta är lite av en "ickefråga" i Pajala och dessutom tveksamt rent juridiskt. Däremot måste kommunen våga välja de lösningar som ger bästa och största utbyte för kommunmedborgarna.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FrS: Tror inte att omröstningar i enskilda frågor rent generellt är rätt väg. I en kommun gäller det att se till helheten, inte varje sak lösryckta ur den stora helheten.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FrS: Extra viktig Huvudspåret skall vara en skola i kommunal, alternativt, statlig regi.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FrS: Extra viktig Kulturen är viktig och bör stöttas! Inom detta område har Pajala tappat mycket mark de senaste 10 åren vilket vi måste återta.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FrS: Tror i nuläget att vi varken har möjlighet att sänka, eller höja, kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Framtid S Pajalas val:

 • Genomföra en lönesatsning på anställda inom äldreomsorgen
 • Lägga mer resurser på att förbättra företagsklimatet
 • Skapa fler fritidsaktiviteter för invånarna