Val 2022 Valkompass
FJK

Framtid i Jokkmokks kommun Jokkmokk

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi är Framtid i Jokkmokks Kommun

Våra viktigaste lokala förslag

Miljömassaker.

Luleälven är den absolut viktigaste elproducenten i Sveriges omställning. Samtidigt så pågår en fortlöpande miljömassaker i älven. Ingen hänsyn till biologisk mångfald, ekosystem eller hållbarhet tas. Älven är död. Laxen, havsöringen, harr, insjööring är i princip utrotade. Långa sträckor av älven är döda, torrlagda stenöknar utan vatten. Miljöåtgärder skapar tillväxt och jobb i Jokkmokk.

Utbildning och forskning.

Jokkmokk har alla förutsättningar att vara en viktig partner för utbildning och forskning för en hållbar och miljöanpassad vattenkraft. I samarbete med universitet, elproducenter, teknikföretag så kan Jokkmokks kommun bli en ledande företrädare för modern och hållbar utveckling av vattenkraften som idag inte finns med i den klubben

Egna initiativ

Kulturen och fritiden är viktig för Jokkmokk. Här finns också stora förutsättningar att utveckla verksamheter till jobb inom nya och befintliga företag i vår kommun. Det egna initiativet är viktigt att framhäva och stötta för att skapa nya jobb här

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre med Framtid i Jokkmokks Kommun i ledningen

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej. Det är ointressant at prata om vilka vi inte vill styra med.

Svar i valkompassen

:

Framtid i Jokkmokks kommun Jokkmokk

Kommunen ska verka för att gruvetableringen i Kallak stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FJK: Det är inte kommunen som styr den processen. Men det är viktigt att den som lovar guld och gröna skogar kommer med guldet först. Oavsett om det är stat eller företag

Dagbarnvårdare ska finnas som ett alternativ i barnomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FJK: Har ju funnits när det var betydligt fler ungar. Men bör kopplas till efterfrågan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Framtid i Jokkmokks kommun Jokkmokks val:

 • Lägga mer pengar på läromedel i skolan
 • Lägga mer resurser på aktiviteter för ungdomar