Val 2022 Valkompass
FiA

FRAMTID I ALE Ale

Varför ska väljarna rösta på er?

Framtid i Ale kommer att fortsätta jobba med det härodlade, vilket innebär att Ale och dess invånare tar upp all vår tid. Som lokalt parti kommer vi att fortsätta jobba för byggnation och företagande, ledarskap, trygghet, skola och omsorg. Vi vill vara det parti som gör skillnad för enskilda invånare i deras vardag.

Våra viktigaste lokala förslag

Startmöte Bygglov/förhandsbesked

Många söker förhandsbesked/bygglov kanske en gång i livet. Det gäller då att kommunen är serviceinriktad och lotsar sökande till möjligheter. Framtid i Ale vi införa startmöte, där alla inblandade instanser ska ge sin syn och vilka kompletteringar som krävs. Det innebär att den som söker ska gå ifrån ett startmöte och veta alla förutsättningar för att förverkliga sin dröm.

Stärka anhöriga

Framtid i Ale konstaterar en bra kvalite inom vård och omsorg men ser behovet av att stärka vardagen för anhöriga till vårdtagare. Anhöriga måste ses utifrån deras vilja och integritet. Att vårda en anhörig och kanske få hemmet anpassat är något som inte kommunen ska se som självklart. Här vill Framtid i Ale se en utveckling som ser och bekräftar den anhöriges behov.

Bred satsning på unga.

Framtid i Ale vill se fokus på ungdomsbostäder, fokus på ungdomars möjlighet att ägna sig åt intressen såsom motorintresset och att tänka bort fritidsgårdar kopplade till skolbyggnad. Alltför många unga tvingas bo hemma i väntan på möjlighet att flytta hemifrån. Motorburen ungdom behöver ett par platser i kommunen för att ägna sig åt intresset. Vi ser gärna att förening bildas runt detta.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är ett lokalt parti som enbart verkar i Ale Kommun. Det är befriande att inte behöva lyssna på direktiv från Stockholm.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

För att utveckla Ale optimalt behövs en politisk majoritet som är lyhörd för en opposition och dess synpunkter. Ale behöver ibland klara och tydliga besked vilket en politisk majoritet kan leverera. Att leda i minoritetsstyre är inte det bästa. Vi är färgblinda i vårt politiska landskap när det handlar om att bilda politiskt styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har respekt för alla väljare så nej.

Svar i valkompassen

:

FRAMTID I ALE Ale

En gemensam låg- och mellanstadieskola ska byggas för Alafors och Nol

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FiA: F-6 skolan ska byggas på befintlig skoltomt i Alafors (Ledet) anser Framtid i Ale

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FiA: Människors säkerhet och känsla av trygghet går före de som av någon anledning inte vill synas

Kommunen ska sälja det nya ridhuset i Jennylund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FiA: Ja, vi som parti röstade nej när ytterligare kostnader påfördes detta bygge och Framtid i Ale ser gärna en försäljning.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FiA: Bra förslag utifrån att marken ska vara odlingsbar i ekonomisk synvinkel. Gott om åkermark i Ale är inte brukningsbar på grund av låg bördighet. Har vi central åkermark som inte anses odlingsbar ska den nyttjas för byggnation. Åkermark som ligger nära pendeltrafik bör bebyggas och åkermark som ligger längre österut i kommunen bör skyddas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FiA: Här är det både och. Ur aspekten möjligt att genomföra ekonomiskt och med personal så blir det ett ganska dåligt förslag. Det känns inte realistiskt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FiA: Det kan behövas folkomröstningar absolut. Det ger kommunen en möjlighet att nå ut med förståelse och information i frågor som annars hanteras av fullmäktige. Däremot ska det ske sällan eftersom folkvalda är satta att hantera vardagen utifrån valresultat.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FiA: Naturligtvis

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FiA: Absolut. Här krävs ett brett nytänk för att lyckas. Alltför många unga bor hemma längre och har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FiA: Vi ser att vi behöver flera aktörer. Rätt hanterat så bidrar duktiga entreprenörer till mångfald och kvalite.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FiA: Publika laddstolpar utan ekonomisk konsekvens ställer vi oss frågande till. Däremot samutnyttjande och planering i detaljplanefasen är positivt.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FiA: Kommunen ska kunna hantera de som vi tilldelas. Vi har ansvar för alla invånare. Utifrån att vi inte kan ge våra unga möjlighet att komma in i livet genom första bostad så måste vi ha en nivå på flyktingar som vi kan hantera. Det är ingen bra integration att bara ta emot utan en långsiktig plan bestående av bostad och sysselsättning.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FiA: Nuvarande nivå är ok. Fler privata skolor utsätter kommunen för risker då elever som av någon anledning inte kan gå kvar på en privat skola omgående ska ges möjlighet till en kommunal.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FiA: Samma som idag men inte mer utifrån att det inte är kommunens kärnverksamhet. Vi tror att alla kommuner kommer att behöva se över vilken verksamhet som ska bedrivas med skattepengar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FiA: Kommunerna kommer att behöva peka ut verksamheter som inte ska bedrivas med skattepengar framöver. Stora krav på bland annat äldreomsorg ser vi framöver samtidigt som skatteuttaget redan är högt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

FRAMTID I ALE Ales val:

 • Bygga fler ungdomsbostäder
 • Garantera elever högstadiet minst två timmars läxhjälp i veckan
 • Utöka stödet till anhörigvårdare