Val 2022 Valkompass
FOV

Folkets Väl Hässleholm

Varför ska väljarna rösta på er?

För att få en kommunekonomi i balans, kärnverksamhet istället för stolleprojekt, omsorgspersonal istället för kommunikatörer och samordnare, disciplin i skolan och skapa respekt för lärarna.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet för medborgarna

Ökad trygghet för medborgarna genom fler kameror på vissa allmänna platser.

Värna naturvärdena

Värna de stadsnära naturområdena, parkerna i staden samt jordbruksmarker i stadens närhet. Bygg inte på jordbruksmark utan skydda den för att höja livsmedelsproduktionen. Låt stadsnära naturområden få vara "orörda", inga jippobetonade inslag. Spara grönområdena inom staden.

Fokusera på kärnverksamheterna.

Låt skattemedlen gå till det som kommunen primärt ska syssla med: skola, äldreomsorg, infrastruktur (vägar, fastighetsunderhåll etc.). Inga "satsningar" på storvulna projekt, festivaler, "attraktioner". Försök inte "sätta kommunen på kartan"!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ej aktuellt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre som är präglat av sunt förnuft, dvs enligt Folkets väls partiprogram.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det får visa sig efter valet.

Svar i valkompassen

:

Folkets Väl Hässleholm

Ett tiotal naturreservat ska bildas nära kommunens tätorter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FOV: Förutsatt att det rör sig om kommunalt ägd mark.

Hässleholms stadskärna ska göras bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FOV: Tillgängligheten till utbudet som ges i staden måste värnas.

Kommunen ska motverka höghastighetsjärnvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FOV: Miljöförstörande i stor skala. Nationellt oekonomiskt. Vansinnigt projekt

Fler övervakningsningskameror ska sättas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FOV: Ökar tryggheten och förutsättningarna för brottsuppklaring.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FOV: Värna nationens livsmedelsförsörjning.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FOV: Animalieprodukter är nödvändigt för det uppväxande släktet. Valfrihet måste gälla. Inga socialistiska påbud.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FOV: Omsorgstagarna ska vara i centrum. Det är en nationell fråga för arbetsmarknadens parter.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FOV: Omsorgstagarna i centrum. Ska också gälla för skolpersonal.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FOV: Hässlehem har redan detta uppdrag.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FOV: Konkurrens sporrar. Viktigast att resultatet blir bra, inte vem som utför.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FOV: Svårigheter att integrera de som redan finns i kommunen. Kommunen måste först klara gav de åtaganden man har.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FOV: Det är inget man sätter upp kvoter om. Efterfrågan från elever/föräldrar bör vara styrande.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FOV: Kommunen satsar redan stort, t ex kulturhuset och Hovdala.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FOV: Det finns besparingar att göra med hjälp av prioriteringar. Kärnuppgifter istället för överstor administration och stolleprojekt

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Folkets Väl Hässleholms val:

 • Ge företagare service från kommunen inom 24 timmar
 • Ge personer över 85 år plats på boende utan prövning