Val 2022 Valkompass
VOXH

Folkets röst - VOX humana Härjedalen

Varför ska väljarna rösta på er?

Folkets röst-Vox Humana är ett lokalt parti. Utifrån det förtroende som väljarna i Härjedalen ger oss, är vårt mål att i dialog, och tillsammans med medborgarna skapa ett Härjedalen som är rustat för en hållbar positiv utveckling av kommunens verksamheter nu och framåt.

Våra viktigaste lokala förslag

Förskola och skola

• En förskola och skola som lockar fram glädjen och intresset hos barnen och ungdomarna att lära för livet. Rätt grundbemanning så att varje barns/ungdoms grundläggande behov av att bli sedd, hörd och bekräftad tillgodoses parallellt med de mål som alla elever ska uppnå i enlighet med skollagen.

Vård och omsorg

• En vård och omsorg som utgår ifrån det som är viktigt för varje unik individ. Det ska finnas bra, attraktiva och trygga boenden i alla kommundelar. Boenden där personalen är tillräckligt många med rätt kompetens för att skapa en meningsfull och aktiv vardag med guldkant för alla de som har boendet som sitt hem. Gemensamhetsutrymmen för social samvaro, måltider, underhållning m.m. ska finnas.

Hållbarhet

• Hållbarhet på kort och lång sikt i allt från klimatpåverkan, ekonomi (planer och prioriteringar), politiska processer, ärendehantering, kompetensförsörjning, medborgarnas vilja att stanna kvar i kommunen till nyinflyttning. Vi har plats för fler!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Frågan är ej aktuell för Vox Humana eftersom vi är ett lokalt parti som bara finns i Härjedalen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att vi har egen majoritet/ ingår i ett nytt styre. Att det nya politiska styret består av intresserade och engagerade folkvalda politiker som vill verka för en hållbar positiv utveckling av kommunens verksamheter utifrån medborgarnas behov.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Parti/er som inte delar Vox Humanas värdegrund.

Svar i valkompassen

:

Folkets röst - VOX humana Härjedalen

Det kommunala bostadsbolaget ska säljas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Högstadiet i Sveg ska flyttas till Norra skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VOXH: Extra viktig Norra skolan ska fortsatt vara en skola för de klasser som håller till där idag. Inom Södra skolans område finns alla möjligheter att lösa både högstadiets och Härjedalens gymnasiums behov av egna separata lokaler. Lokaler som är både verksamhetsanpassade och ändamålsenliga för den undervisning som bedrivs.

Beslutet att överföra vägar till lokala vägföreningar ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Utbyggnaden av turistboenden ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VOXH: VA kapaciteten i kommunen är en förutsättning för fortsatt utbyggnad av turistboenden. Eftersom VA kapaciteten på vissa orter i dagsläget är begränsad så kan det medföra vissa tillfälliga stopp för nya turistboenden.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VOXH: Se svar på fråga 1.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VOXH: Extra viktig Höjd grundbemanning och sänkt heltidsmått till 30 timmar/veckan med bibehållen heltidslön inom äldreomsorgen är ett framgångskoncept/ en förutsättning om kommunen ska klara av nödvändig kompetensförsörjning inom verksamheterna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VOXH: Extra viktig Att anställda inom hemtjänst och äldreomsorg behärskar det svenska språket både muntligt och skriftligt är otroligt viktigt. Att kunna läsa och förstå instruktioner. Att förstå vad kunden säger och själv göra sig förstådd är en del i att kunna leverera dessa tjänster på ett för kunden tryggt och säkert sätt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VOXH: Förslaget är för närvarande inte aktuellt i Härjedalen eftersom vi inte har några friskolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VOXH: Tveksamt. Måste tas ställning till från fall till fall.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VOXH: Vox Humana är positiv till detta förslag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar VOXH: Extra viktig Kommunen ska absolut inte lägga mindre pengar på kultur än idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Folkets röst - VOX humana Härjedalens val:

 • Erbjuda fler aktiviteter i kommunal äldreomsorg
 • Erbjuda vård- och omsorgsboenden i alla kommundelar
 • Lägga resurser på arbetsmiljön inom vård och omsorg