Val 2022 Valkompass
FI

Feministiskt initiativ Göteborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Rösta på Feministiskt initiativ (Fi) för ett progressivt vänsterstyre i Göteborg. Fi ger mer inflytande åt Göteborgare, arbetar för rättvis klimatomställning, lyfter fram kvinnors livsvillkor, alla människors lika värde och rätten att leva utan våld. Rösta på Fi för sex timmars arbetsdag för undersköterskor, gratis kollektivtrafik och mer personal för elevers psykiska hälsa och gymnasiebehörighet!

Våra viktigaste lokala förslag

Avgiftsfri kollektivtrafik inklusive färdtjänst

Fi Göteborg vill införa avgiftsfri kollektivtrafik inklusive färdtjänst i en samordnad politik på kommunal, regional och nationell nivå. Vi vill att kollektivt resande ska finansieras med skattemedel. Detta blir en omfördelning från höginkomsttagare till de som tjänar mindre. Det gynnar kollektivt, klimatsmart resande och ger göteborgare mer jämlik tillgång till staden.

6 timmars arbetsdag till alla undersköterskor

Fi Göteborg vill se en snabb arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, för kommunalt anställd omsorgspersonal. En kortare arbetsdag är en feministisk reform som sätter omsorg om livet i centrum. Det bidrar till en hållbar livsstil för både individ och samhälle. Först ut riktar vi oss till undersköterskor som bär upp den praktiska omvårdnad göteborgare behöver.

Dubblera antalet personal i elevhälsan i missgynnade områden

Fi Göteborg vill dubblera antalet personal som jobbar med elevhälsa i missgynnade områden. Detta är en förebyggande och central insats för ett Göteborg fritt från våld. Det gynnar psykisk hälsa och frigör lärarnas tid, så de kan ägna sig åt pedagogiskt arbete med målet att alla elever ska gå ur nian med gymnasiebehörighet. Detta är centralt för att motverka rekrytering av unga till kriminella gäng

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har samma politik i Göteborg som på riksnivå. För oss är det viktigt i alla kommuner att invånarna har stort inflytande över hur kommunen utvecklas. I Göteborg vill vi ha medborgarbudget, medborgarråd för klimatet och utveckla Göteborgsförslaget. Fi tror på mer inflytande för invånare i kommuner.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Feministiskt initiativ är garanten för ett maktskifte i Göteborg, bort från högerstyret. Vi vill se ett fortsatt rödgrönrosa samarbete och en röst på Fi är det säkraste sättet att se till att det rödgrönrosa blocket får fler mandat. Om Fi kommer över 2%-spärren avgör enligt opinionsmätningarna om det blir vänster- eller högerstyre i Göteborg.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Fi kommer aldrig att samarbeta med SD. Fi och SD är totala motsatser.

Svar i valkompassen

:

Feministiskt initiativ Göteborg

Scandinavium ska rivas och ersättas av ny multiarena för 16 000 åskådare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Fi vill bevara både Scandinavium och Valhalla. Tiden är förbi när vi kan kosta på oss att riva fungerande anläggningar för att bygga nya på samma plats. Av hänsyn till klimatet ska vi istället rusta upp och modernisera - vilket också sparar pengar som kan investeras i skolor, BmSS-boenden, fritidsgårdar.

Göteborgs stad ska verka för att det byggs småskaliga kärnkraftverk i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Det är helt orealistiskt med småskaliga kärnkraftverk i Göteborg. Det är symptom på en ohållbar teknikdröm. Fi är inte för utbyggnad av någon form av kärnkraft i Sverige idag. Uran är inte en förnybar resurs, och slutavfallet är det verkligen inte.

Fler parkeringsytor i centrala Göteborg ska byggas om till bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Fi vill aktivt minska antalet parkeringsplatser i central Göteborg och skapa en mer bilfri innerstad. Samtidigt så vill vi tillskapa fler billiga hyresrätter och grönytor. En väldigt stor del av stadens yta är idag reserverad för personbilar, vi vill istället skapa en levande attraktiv innerstad för människor.

Kommunen ska köpa in bostadsrätter för att göra om dem till hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Fi driver en offensiv bostadspolitik för mycket fler hyresrätter till rimliga hyra i Göteborg, och att bryta segregation i områden med enbart ägt boende. Att återbilda hyresrätter gör det möjligt för fler att bo i Göteborg, och hjälper till att ta kontrollen över en havererad bostadsmarknad.

Restauranger ska få servera alkohol dygnet runt i Göteborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Alkohol är ett stort folkhälsoproblem. Till det tillkommer att våldet ökar med fylla. Fi för en restriktiv alkoholpolitik som värnar de som far illa av alkoholens skadeverkningar. Vi vill snarare se begränsningar i öppettider, och en högre alkoholskatt.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Varken politiker eller föräldrar ska förbjuda eller tvinga barn att bära vissa klädesplagg. Förbud drabbar ytterst flickorna. Religionsfrihet är en rättighet. Skolans personal är de som ska hantera om något barn misstänks utsättas för hedersförtryck.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Liseberg, Familjebostäder och Göteborgs Energi är exempel på välskötta kommunala bolag som tillför mycket värde till Göteborgare, och samtidigt i normala fall genererar ett överskott till välfärden. Genom politisk styrning så kan vi fler grupper tas hänsyn till, och de kan samexistera med privata företag med positiva effekter.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Fi Göteborg går till val 2022 på att direkt införa 6h arbetsdag för alla kommunalt anställda undersköterskor. För att sen vidgas till all omsorgspersonal. Sex timmars arbetsdag är en reform för kvinnor, klimatet och för social jämlikhet. Låt Göteborg gå före!

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Fi vill införa mer direkt demokrati. Medborgarbudget, medborgarråd för klimatet och utveckla Göteborgsförslaget. Att hålla fler omröstningar och bredda tanken på demokrati bortanför partier och val var fjärde är är viktigt för Fi.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Fi vill gärna se mer språkstöd och utbildningar till vår personal - men prov och mätningar är inte rätt väg att gå. Ge istället personal de arbetsuppgifter som passar dem och höj språkkompetensen. Se till att alla kan den svenska som behövs för arbetet - ingen brukare ska få sämre service för att Göteborg stad missat so, arbetsgivare.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Friskolor lever på skattemedel. Därför är det också rimligt att de tar samhällsansvar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Ja, kommunen ska snabbt bygga ut laddstolpar, och framförallt, göra det dyrare och svårare att fortsätta förstöra Göteborg och världen med fossilbilar. Elbilen är bättre, men målet är att färre ska ha egen bil. Därför ska elbilsägande inte subventioneras med ex. gratis parkering eller andra fördelar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FI: Fi vill förbjuda vinst för friskolor. Då kommer också friskolor begränsas till det som de är bra på, erbjuda alternativ pedagogik, eller möjliggöra för föräldrakooperativ och liknande. Staten bör ta över kommuners huvudmannaskap för skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FI: Fi vill omfördela inom kulturpolitik till det fria kulturlivet, och gräsrotskultur. Mer utövande och mindre arenakultur. Mer pengar behöver tillföras totalt sett, vilket vi också budgeterar för i vår kommunbudget.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FI: Extra viktig Det är genom en stark välfärd och omfördelning som vi skapar både jämlikhet mellan klasser och jämställdhet mellan män och kvinnor. Fi vill göra kollektivtrafik avgiftsfri, dvs skattefinansierad, och satsa på en kommunal basinkomst. Då är vi också beredda att höja skatten. Alla med en låg inkomst går plus på Fi:s politik. Och minskade klyftor gynnar alla i staden.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Feministiskt initiativ Göteborgs val:

 • Utöka elevhälsan i skolorna

Så svarar FI: Extra viktig Fi går till val på att fördubbla Elevhälsan i alla missgynnade områden i Göteborg. För många barn mår dåligt, utsätts för våld eller klarar inte sin skolgång. Elevhälsans personal står i frontlinjen för vår framtid men behöver bli många fler. Det minskar både tjejers psykiska ohälsa och rekrytering av killar till gäng.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Feministiskt initiativ Göteborgs val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter

Så svarar FI: Fi vill satsa på välfärdens kvinnodominerade yrken, för både personal och brukares skull. Minutjakten inom hemtjänsten måste stoppas för att ge en mer kvalitativ och värdig hemtjänst, där både personal och brukare får tid att utveckla en egen relation.