Val 2022 Valkompass
EP

EngelholmsPartiet Ängelholm

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på EP är en röst för invånarna i Ängelholms Kommun. Vår viktigaste fråga är att alltid ha Kommunens bästa som högsta prioritet. Vi föredrar praktiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodose

Våra viktigaste lokala förslag

Barn och ungdomars hälsa.

Med jämna mellanrum nås vi av nyheter att våra barn och ungdomar inte mår bra psykiskt och de på ett eller annat sätt visar detta. Många lever också ett alltför stillasittande liv. EngelholmsPartiet kommer att verka för större anslag till elevhälsa samt aktiviteter som främjar ett aktivare liv för barn och ungdomar. Barn och ungdomar är Ängelholms framtid.

Trafiklösningar i centralorten Ängelholm

En bättre trafiklösning i centrala Ängelholm har utretts och diskuterats under många år. Men fortfarande ser vi ingen slutlig lösning. EngelholmsPartiet anser att alternativ till Klippanvägens förlängning återigen bör aktualiseras och utredas snarast.

Bevara Kronoskogens som den är

Kronoskogen som nu är i kommunens ägo betyder mycket som rekreationsområde för Ängelholmarna. EngelholmsPartiet anser att det så skall förbli och att eventuella förändringar skall ske varsamt på ett sätt som inte påverkar naturvärdena negativt. Bostadsbebyggelse skall ej ske i Kronoskogen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Som ett lokalt parti agerar vi på den kommunala nivån utan att vara styrda av en riksorganisation. Vi styrs nerifrån, av vår aktiva medlemmar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att EngelholmsPartiet ska ingå i det politiska styret för att tillvarata invånarnas intressen och framföra de lokala aspekterna i varje fråga. Vi vill få ut mesta möjliga av EPs politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är tveksamma till att styra tillsammans med ytterlighetspartier.

Svar i valkompassen

:

EngelholmsPartiet Ängelholm

Klimatsmarta lösningar ska ge rabatt på bygglovstaxan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Befolkningstillväxten i kommunen ska dämpas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska finnas fler privata alternativ inom äldreomsorgen än i dag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fler alternativ till Klippanvägens förlängning ska utredas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

EngelholmsPartiet Ängelholms val:

 • Anställa mer personal i kommunens äldreomsorg
 • Fortsätta arbeta för ett centrum för högre utbildningar – Campus Ängelholm
 • Öka resurserna till elevhälsan