Val 2022 Valkompass
EMP

EMPA(R)TIET Vaggeryd

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett lokalt parti med fullt fokus på de kommunala behoven och förutsättningarna. Äldrevården, miljön och föreningslivet är frågor som vi kommer att kämpa för.

Våra viktigaste lokala förslag

Äldrevården

Gruppen äldre ökar i vår kommun och därmed också behovet av en större och utvecklad äldrevård. Empartiet vill bygga ut äldrevården i form av mer platser, mer personal och högre kvalitet. Ingen äldre med behov av hjälp och stöd i vardagen ska behöva vänta, lida eller vara orolig på grund av brister i kommunens omsorg.

Dricksvattnet.

Vaggeryd har en unik tillgång på vatten tack vare Hjortsjön. Sjön ger vatten med utmärkt kvalitet och hittills i obegränsad mängd. Det är viktigt att skydda denna fantastiska vattentäkt mot påverkan av bebyggelse och annan infrastruktur. Hjortsjön med strandområden är dessutom ett populärt område för rekreation. Empartiet vill skydda och bevara Hjortsjön som vattentäkt och friluftsområde.

Politisk styrning och ansvar.

Den politiska verksamheten måste styras av tydliga och aktiva politiker. I dagsläget hamnar många beslut på hög och det kan ta flera år innan de genomförs. Empartiet lovar att arbeta för en effektiv beslutshantering och en noggrann uppföljning av de politiska besluten. Varje skattekrona är värdefull och ska hanteras med respekt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är ett lokalt parti utan tvång och riktlinjer från riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En tydlig politisk majoritet med en tydlig politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

EMPA(R)TIET Vaggeryd

Kommunen ska endast fokusera på kärnverksamhet för att hålla budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar EMP: Extra viktig Den kommunala verksamheten styrs i mångt och mycket av lagar och förordningar. Det är viktigt att hålla sig inom dessa ramar både av ekonomiska och politiska orsaker.

Kommunen ska hitta en modell för att bygga billiga bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar EMP: Att bygga billigt är näst intill ogörligt utan att göra avkall på kvalitet och säkerhet. Vi ska inte bygga andra klassens bostäder. Kommunen borde istället subventionera boende för de grupper som har svårt att finansiera sitt boende.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar EMP: Extra viktig Kommunen ska utföra all verksamhet som är till nytta för invånarna.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar EMP: Kosten i skolan ska vara nyttig, balanserad och näringsrik. Vi anser att vi har en kostorganisationen som upprätthåller dessa riktlinjer. Ingen politisk påverkan är nödvändig.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar EMP: Personalen inom äldreomsorgen behöver bättre förutsättningar för att utföra sitt arbete. En förkortad arbetstid med bibehållen lön ger en bättre arbetsmiljö för de anställda och bättre omsorg för de äldre.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar EMP: Vi har valt politiker för att ta beslut i de frågor som berör kommunen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar EMP: Självklart ska all personal behärska svenska. Ett språktest är ett bra sätt att säkerställa personalens kunskaper i svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar EMP: Ansvaret inom skolväsendet måste fördelas lika.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar EMP: Extra viktig Kommunen är uppdragsgivare för vård/omsorg och skall även vara utförare av den service som invånarna behöver. På så vis upprätthåller vi det demokratiska kravet på insyn, ansvar och kvalitet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar EMP: Det är viktigt för de offentliga verksamheterna att främja alternativa energikällor.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar EMP: Extra viktig Sverige och dess kommuner har tagit ett stort ansvar för invandring och flyktingmottagande. Ytterligare invandring och flyktingmottagande skulle belasta ekonomin och försämra välfärden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar EMP: Skolans likvärdighet måste säkerställas och för att uppnå detta måste all skolverksamhet drivas offentligt.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar EMP: Föreningslivet är grunden i all kultur och fritidsverksamhet. Ett ökat stöd till föreningar ger mer livskvalitet till invånarna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar EMP: Kommunen har gjort stora investeringar de senaste mandatperioderna. Utgifterna ökar och därmed ökar också behovet av högre skatter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

EMPA(R)TIET Vaggeryds val:

 • Bygga en ny simhall i Vaggeryd
 • Lägga mer resurser på att bygga och renovera skollokaler
 • Öka antalet platser i kommunens äldreomsorg