Val 2022 Valkompass
DEM

Demokraterna Göteborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är göteborgarnas parti och sakfrågor är vår politik. Vi har den största trygghetssatsningen som ger fler poliser och ordningsvakter på våra gator samt omfattande förebyggande insatser i förskola och skola. Vi vill se mindre barngrupper i förskolan och två lärare i varje klassrum. Vi vill stoppa det kommunala slöseriet och Västlänkens ökade kostnader ska inte gå ut över göteborgarnas välfärd.

Våra viktigaste lokala förslag

Ett kraftfullt trygghetspaket på en miljard kronor

Förstärkt stöd till förskolor och skolor från socialförvaltningarna. Intensifierat arbete mot våld i nära relationer. Nolltolerans mot hot, våld, otillbörlig påverkan och tystnadskultur. Fler ordningsvakter och väktare. Kameraövervakning och bättre belysning vid alla hållplatser. Ökad kartläggning av gängkriminella. Tre nya bemannade loka polisstationer. Insatser mot prostitution och trafficking.

Tvålärarsystem i skolor för bättre skolresultat och bättre arbetsmiljö

Demokraterna vill införa tvålärarsystem på skolor med låg måluppfyllelse och stora utmaningar. Där tvålärarsystemet prövats har elevernas måluppfyllelse och betyg höjts och lärarnas förutsättningar förbättrats. Två lärare på lektionerna skapar trygghet, arbetsro, höjer kvaliteten på undervisningen och ger bättre förutsättningar att möta elevers behov av stöd och stimulans.

Omfördelning till välfärden genom stoppat kommunalt slöseri

Demokraterna vill stoppa slöseriet i politiska prestigeprojekt för att omfördela pengarna till välfärden. Ingen göteborgare ska behöva betala för Västlänkens skenande kostnader. Vi vill se omtag i stadsutvecklingsprojekt, såsom Skeppsbron, som drivs med miljardunderskott. Förskola, skola, vård och omsorg ska kunna levereras med kvalitet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är ett lokalt parti och har ingen partilinje på risknivå att behöva ta hänsyn till. Det gör att vi alltid kan sätta det som är bäst för göteborgarna främst.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sakfrågor är vår politik och vi har inga ideologiska låsningar. Vi kan samarbeta med alla partier som vill satsa kraftfullt på tryggheten, välfärden och att stoppa det kommunala slöseriet. Utifrån detta ser vi främst möjligheter att samarbeta med Moderaterna och Socialdemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Svar i valkompassen

:

Demokraterna Göteborg

Scandinavium ska rivas och ersättas av ny multiarena för 16 000 åskådare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DEM: Extra viktig Göteborg behöver en ny modern multiarena för att kunna fortsätta att dra till sig internationella artister och evenemang och för att kunna erbjuda ishockey, ridsport och annan idrott med bekvämligheter och kringservice. Scandinavium är tyvärr för gammal för att en renovering ska bli tillräckligt bra.

Göteborgs stad ska verka för att det byggs småskaliga kärnkraftverk i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DEM: Småskaliga kärnkraftverk är ännu en allt för outvecklad teknik för att använda den kommersiellt och i stor skala. Vi ska inte slösa kommunala skattemedel på högriskprojekt där pengar riskerar att försvinna ner i svarta hål. Göteborgs stad ska möjliggöra för beprövad teknik på lämpliga platser när den är mogen. Så gäller även om småskaliga kärnkraftverk blir en mogen och lönsam teknik.

Fler parkeringsytor i centrala Göteborg ska byggas om till bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DEM: Parkeringsytor utspridda på marken är generellt ett dåligt markutnyttjande. Marken kan i stället användas för bostäder, verksamheter, handel, kontor, parker, torg eller idrott samtidigt som parkeringsplatserna läggs under mark eller i ett parkeringshus. Tillgängligheten till staden med bil och parkeringsplatser måste alltid säkerställas för boende och för att stötta handeln.

Kommunen ska köpa in bostadsrätter för att göra om dem till hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DEM: Extra viktig Vi vill ge människor frihet och makt över sitt eget boende. Bostadsrätt ger generellt en lägre boendekostnad än hyresrätt. Därför vill vi i stället ge fler möjligheten att ombilda hyresrätter i allmännyttan till bostadsrätter. Politiker ska inte hindra hyresgästernas vilja om de går samman och vill ombilda.

Restauranger ska få servera alkohol dygnet runt i Göteborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DEM: En avvägning måste göra mellan tillgång till alkohol och folkhälsa. Vi har lyssnat på vad branschen efterfrågar och det har lett till att vi nyligen utökat serveringstiderna så att servering kan börja kl 10 på förmiddagen - samma tid som Systembolaget öppnar. Vi har nu även möjliggjort servering till kl 5 på natten efter söndag när restaurangbranschens personal har sin nöjeskväll.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DEM: Extra viktig Vi är emot religiösa friskolor och vill att skolan ska vara en miljö som står upp för sekulära och demokratiska värderingar.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DEM: Extra viktig Ja, om konkurrensen är osund och det kommunala bolaget bedriver en verksamhet som inte är en kommunal uppgift.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DEM: Extra viktig Det är kompetensbrist inom äldreomsorgen idag. Att i detta läge införa sex timmars arbetsdag kommer innebära en ökad brist på personal med kompetens och sänkt kvalitet för vårdnadstagarna. Vi vill istället utöka den ordinarie grundbemanningen genom att anställa fler.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DEM: Vi vill att demokratin utvecklas och vitaliseras och folkomröstningar kan definitivt vara ett sådant verktyg. Dock behöver man vara medveten om att folkomröstningar kostar pengar och att de därför får användas restriktivt. Vi behöver framförallt fler politiker och partier som är lyhörda för vad medborgarna tycker.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DEM: Extra viktig Demokraterna har drivit igenom språkkrav inom förskola, hemtjänst och äldreomsorg samt inom funktionsstöd. Det är viktig med förmåga till kommunikation på god svenska för att undvika farliga missförstånd och för att skapa trygghet och tillit. I förskolan är språkkrav för personalen viktig så att barnen utvecklar sin svenska och får goda språkkunskaper som gör att de klarar skolan bättre.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DEM: Det är självklart att alla hjälper till.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DEM: Kommunen behöver stötta utbyggnaden av laddinfrastruktur på de kommunala parkeringarna för att förenkla för användandet av elfordon.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar DEM: Det finns en relativt fri etableringsmöjlighet för privata skolor och det styrs inte politiskt i kommunen. Det viktiga är skolans kvalitet, inte driftsformen. Vi tycker att det borde vara krav på att alla vinster i privata skolor återinvesteras i skolan och i barnens verksamhet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar DEM: Det är viktigt att satsa på kultur och det fria kulturlivet. Vi vill stoppa det kommunala slöseriet för att kunna satsa mer på både kulturen och välfärden.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar DEM: Extra viktig Det finns ingen anledning att ändra skatten just nu. Vi går mot tider med sämre kommunal ekonomi så en eventuell sänkning kan bli aktuellt först om några år. Vid en eventuell skattesänkning måste det först säkerställas att välfärden får nödvändiga resurser. Vi är inte beredda att försämra välfärden för att sänka skatten.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Demokraterna Göteborgs val:

 • Anställa fler socialarbetare till skolor och förskolor
 • Sätta upp fler övervakningskameror
 • Utöka elevhälsan i skolorna

Så svarar DEM: Extra viktig Demokraterna vill inrätta ett kraftfullt stöd via socialförvaltningarna som rektorerna kan använda för att säkerställa trygghet och studiero samt för att hindra rekrytering till gängkriminalitet. Vi vill fördela mer resurser till elevhälsan för att arbeta förebyggande och fånga upp de barn som far illa eller mår dåligt. Vi vill utrusta alla hållplatser i Göteborg med kameraövervakning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Demokraterna Göteborgs val:

 • Anställa fler lärare i kommunala skolor
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Minska barngrupperna i förskolan

Så svarar DEM: Extra viktig Demokraterna vill införa tvålärarsystem på skolor med låg måluppfyllelse och stora utmaningar. Det är helt nödvändigt att antalet barn per förskolegrupp minskar och att andelen förskollärare ökar. De som får hemtjänst eller vård i hemmet ska känna förtroende för personalen. Den ordinarie bemanningen måste bli större och vi vet hur viktigt det är att brukarna får möta samma person.