Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Vilhelmina

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet i Vilhelmina är framåtdrivna och arbetar för en värld där människor får friheten och respekten att förverkliga sina drömmar och göra det mesta av sina liv.

Våra viktigaste lokala förslag

En hållbar kommun

Vi vill att människor ska trivas och må bra i vår kommun, att företag ska må bra, kunna växa och vara goda arbetsgivare, att barn ska få en bra barndom och en gedigen utbildning samt att äldre ska känna sig trygga och trivas. Centerpartiet står för närodlad politik och ett hållbart ledarskap för kommunen. Vi vill ha ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle där kommunens ekonomi håller ihop

En grön ekonomi med fler företag

Vilhelmina behöver tillväxt i hela kommunen! I byar och fjälldalar krävs mer bostäder för ökad inflyttning. Vilhelmina behöver en fungerande infrastruktur både i tätorten och kommunen som helhet. En upprustning av det allmänna vägnätet är av största vikt. Ett starkare näringslivsklimat! Eldsjälar och entreprenörer måste ges plats i större utsträckning än idag

Skola, vård och omsorg av hög kvalitet i hela kommunen

I vår kommun ska man känna sig trygg både som ung och gammal. Vi ska ha en skola i med hög kvalité som hänger med i utvecklingen och en tidsenlig Omsorg som utgår från individens behov. En viktig fråga för oss är likvärdig och en nära vård. Akut sjukvård i glesbygd kräver att alla som finns lokalt ska kunna hjälpa till.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Majoritet för vårt parti

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

sd och v

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Vilhelmina

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsutbyggnad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver mer energi för att bidra till den gröna omställningen

Musikskolan i Vilhelmina ska återinföras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Musikskolan ligger idag utanför skoltid vilket ger möjligheter för fler utövare som föreningar, fritidsgård och studieförbund tex

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet driver denna fråga på nationell nivå

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det ska inte finnas konkurrens från kommunala bolag gentemot privata företag.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vore bra om det fanns pengar till detta.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunala omröstningar ställer människor mot varandra och erfarenheterna av Vojmå omröstningen visar just detta. Detta demokratiska verktyg ska nyttjas när det verkligen behövs.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver mer människor som vill jobba i kommunala verksamheter, även de som behöver träna upp språket.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen kan inte subventionera hyror som skulle sätta konkurrensen med privata hyresvärdar ur spel. Detta skulle även belasta skattebetalarna vars pengar ska gå till skola, omsorg och andra kommunalt viktiga uppdrag.. Idag finns ungdoms-hyror i det kommunala bolaget.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Fler arbetsgivare skapar konkurrens och driver på utveckling där personal får fler arbetsgivare att välja mellan.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Idag finns medel att söka från nationell nivå för att etablera ladd-stolpar. Kommunen ska naturligtvis vara positiv och driva på för att ladd-möjligheter ska finnas i alla kommunens delar

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Idag fördelas flyktingar av migrationsverket utan tanke på integration, kommunikationer eller möjligheter till jobb. Skulle vi få fler flyktingar skulle kommunen som helhet ha ett gott mottagande. Både från ideell sektor, kyrkor och företag.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Idag betalar vilhelminaborna bland de mesta i landet i kommunalskatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Vilhelminas val:

 • Lägga mer resurser på den kommunala elevhälsan