Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Vetlanda

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet ser till hela kommunen. Vi ser möjligheter i stället för problem. Vi tror på samverkan mellan kommun, näringsliv, förenings- och civilsamhället. Vi ser utvecklingsmöjligheter inom de gröna näringarna, vi vill främja grön energiproduktion, närproducerad mat. Vi vill se en god markberedskap för bostäder och näringsliv med attraktiva tomter runt om i kommunen. o s v

Våra viktigaste lokala förslag

God tillgång till byggklara tomter och samhällsservice i hela kommunen

Vi tror att det är viktigt att kommunen har byggklara tomter för att främja nybyggnation och en levande landsbygd. För att det skall vara attraktivt att bo och leva i hela kommunen är det viktigt att samhällsservice funktioner är lättillgängliga som ex. skola, bredband och boende för äldre.

Det goda åldrandet i hela kommunen

Vi vill se en mångfald av boendealternativ på flera orter i kommunen. Att kommunen tillgodoser behovet av trygghetsboende genom egen byggnation och privata aktörer. Nyttja ny teknik och digitaliseringens möjligheter för en god omvårdnad. Ge ett bra stöd till anhöriga och civilsamhället som gör insatser för våra äldre. Ge personal goda möjligheter till kompetensutveckling.

Barn och unga

Vi vill se tidiga insatser för barn med särskilda behov för att förbättra den enskildes skolresultat. Aktivt arbete för psykisk hälsa bland barn och unga. Ge möjlighet till musik/kulturskola under skoltid. Skapa ändamålsenliga lokaler för förskola och skola som ger en stimulerande, lugn och trygg miljö. Vara innovativa och nyttja ny teknik, till exempel digitalisering i fjärrundervisning.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet ser möjligheter till samarbete med Allianspartierna och Socialdemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vetlanda Framåtanda.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Vetlanda

Fler övervakningskameror ska sättas upp i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Där det främjar tryggheten och i dialog med blåljuspersonal.

Det ska finnas fler lättillgängliga parkeringar i centrum för att gynna handeln

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Centerpartiet Vetlanda har hoppat över denna fråga

Kommunen ska verka för att ungdomsmottagningen ska finnas kvar i Vetlanda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Den är kvar och kommer att finnas kvar för tillgängligheten.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Bra med variation i kosten och att få pröva på olika maträtter. Vi prioriterar närodlat och viltkött när det finns möjlighet till detta.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: En nationell fråga som måste i så fall lösas av arbetsmarknadens parter.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har förtroende för den representativa demokratin.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Arbetsgivaren tar ansvar för om arbetstagaren klarar arbetsuppgifterna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det kommunala hyresbolaget har ett ansvar att matcha efterfrågan. Kommunen kan inte subventionera bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det finns redan och vi ser positivt på flera aktörer.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen har via energibolaget har byggt laddstolpar i hela kommunen och den fortsatta utbyggnaden sker mer på den kommersiella marknaden. Energibolaget erbjuder ett koncept för bostadsrättsföreningar och företag.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi följer de nationella riktlinjerna som ställs på respektive kommun och Vetlanda kommun tar sitt ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Strävan är att sänka kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Vetlandas val:

 • Montera solceller på offentliga byggnader
 • Planlägg för tomter i hela kommunen

Så svarar C: Extra viktig Rekrytera fler behöriga pedagoger