Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Växjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet tror på människan och vi ger alla möjlighet att utforma sitt liv och göra egna val. Vi är genuint optimistiska och fokuserar på lokala lösningar och innovation. Centerpartiet utvecklar landsbygden och satsar på företagen som ger jobb. Vi vill ha en stark välfärd med trygghet för äldre och skolor med studiero för våra elever. Vi bygger framtidens kommun centervision Gröna stadsbyar.

Våra viktigaste lokala förslag

Skola

Skolan skall hålla hög klass med en mångfald av skolor och fler små enheter i hela kommunen. Ett utbyggt aktivt skolval skall stärka familjernas valfrihet. Den allmänna förskolan skall utökas. Barnen skall få närodlad, klimatsmart och näringsriktig mat som de gillar, rörelse varje dag. Fler skall ha möjlighet till lärlingsutbildning på gymnasiet.

Företagande och jobb

Vi vill göra det enklare att starta och driva företag i Växjö. Införa servicegarantier, du ska veta vad du kan förvänta dig av kommunen som medborgare och företagare. Vi vill satsa på etableringslotsar för fler nya jobb i hela Växjö kommun. Vi vill också få hit statliga myndigheter. Våra upphandlingar skall vara enkla så att mindre lokala företag kan vara med.

Grön stadsby – en Centerpolitisk vision!

Grön Stadsby är vår vision för hur vi vill kan bygga framtidens Växjö kommun. Ett område som prioriterar människors bästa med utsläppsneutrala hus, möjlighet till självodling, och smarta lösningar, med närhet till naturen, bra cykel och gångvägar och tillgång till viss service. En självhushållande stadsby som kombinerar det bästa från staden och landsbygden med smarta lösningar och nytänkande.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill se en annan sträckning för de nya stambanorna. Vi vill ha en sträckning genom Älmhult och Växjö/Alvesta för att säkra jobb och tillväxt för hela sydöstra Sverige.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val för ett starkare Centerparti där vår politik får stort genomslag. Vi fortsätter gärna samarbetet i Alliansen men man får bara centerpolitik om du röstar på Centerpartiet. Vi är rösten för landsbygden, för småföretagen, för miljön och en för en trygg välfärd.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Växjö

Kommunala byggnader ska förses med växtlighet på väggar och tak

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet vill gärna se fler gröna tak och väggar tillsammans med fler större solcellsanläggningar.

Centrala Växjö ska få fler parkeringsmöjligheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill se fler parkeringshus och färre markparkeringar men inte färre antal parkeringsplatser. Det ska vara lätt att hitta en parkeringsplats för de som verkligen behöver.

Kommunen ska återta driften av äldreomsorgen från privata aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig De äldre i Växjö kommun ska tillsammans med sina anhöriga kunna göra trygga och säkra val mellan både kommunala och privata boende i kommunen, driftsformen ska inte avgöra. Vi vill inte tvångskommunalisera alla privata boendena i kommunen, det skulle ta bort sund konkurrens, mångfalden av boende och möjligheten till olika arbetsgivare.

Miljöpåverkan ska vägas in vid alla kommunens inköp av varor och tjänster

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Hållbarhet ska prägla alla inköp i kommunen så väl miljö, ekonomi och social hållbarhet. Det är viktigt att vi ställer krav som är mätbara och inte krångligare än nödvändigt

Kommunen ska fortsätta stödja flygplatsen Växjö Småland Airport

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Växjö Flygplats ska utvecklas inte avvecklas, med olika destinationer både nationellt och internationellt. Företagen behöver snabbt och med säkerhet kunna ta sig till Stockholm. Men vår flygplats är även en bredskapsflygplats. Inom snar framtid finns både elflyg och biobränsle. Vi ska jaga utsläppen inte flyget

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: De kommunala bolagen ska drivas på markandsmässiggrund och säkra tillgången på exempelvis el, bostäder och bredband.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ska ha heltid som norm men flexibilitet efter medarbetarnas önskemål. Idag råder det brist på utbildade undersköterskor, vi ser det inte som möjligt att gå ner till 6 timmars arbetsdag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Språket är ett viktigt redskap i arbetet med människor särskilt med äldre och sjuka. Vi anser att ett språktest inte behöver göras vid anställning utan är en del i den utbildning personerna har och får. Stärk språkundervisningen i utbildningarna och se språkfärdighet som ett viktigt område i kompetensutvecklingen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I en expansiv kommun som Växjö byggs främst nyproduktion och gärna i trä. Vi ska bygga billigt utan att tumma på regler och kvalitét. Men vi ser gärna att man kan ombilda befintliga lägenheter till trygghetsbostäder för att få billigare hyra för pensionärer.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi vill se en modell likt den Vextnet har haft för bredbandet. Det innebär att Veab som ansvarar för kommunens elstolpar ska tillsammans med marknadens andra aktörer bygga ut i staden. Men Veab tar ett större ansvar på tätorter och landsbygden för att utbyggnaden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Växjö kommun ska ta sitt ansvar och ta emot de flyktingar som vi får oss tilldelande av migrationsverket. Det är viktigt att det sker en rättvis fördelning över landet

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Så länge skolorna håller hög kvalitet och ger eleverna bästa möjliga förutsättningar för utbildning som de har rätt till så spelar inte driftsformen någon roll för Centerpartiet. Men vi tror på den sunda konkurrensen och i den finns en mix av både privata och kommunala skolor

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturen är viktig att utveckla under de senaste fyra åren har mycket gjorts men mer behöver göras, exempelvis en utvecklad kulturskola där man löser lokalproblemen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi vill sänka skatten med 30öre till 19,89.

Vilka insatser ska Växjö kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Växjös val:

 • Avsätta resurser till avhopparverksamhet
 • Införa jobbcoacher för att bryta utanförskapet
 • Stötta föräldrar till barn som riskerar hamna snett

Så svarar C: Jobbcoacher för att komma i arbete, bästa vägen till integration. Våra barn behöver vuxna och föräldrarna har ett stort ansvar. Sociala insatser och stöd måste finnas på fältet tillsammans med andra myndigheter, polis och skola = Barnens Bästa, därför behövs en avhopparverksamhet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Växjös val:

 • Ge lönepåslag till lärare som tar jobb på landsbygden
 • Öka allmänna förskolan till 25 timmar per vecka
 • Öppna flera nya trygghetsboenden i kommunen

Så svarar C: För att utveckla landsbygdsskolorna och höja statusen på lärarna. En utökad förskola ökar möjligheterna för tidiga insatser och integrering när det behövs. För oss att det högsta prioritet att vi öppnar fler trygghetsboenden för våra äldre.