Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Värmdö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är en grön liberal kraft som står upp för din rätt att bestämma mer över din vardag vart på Värmdö du än bor. Vi har en positiv framtidstro, vi vet att klimatutmaningen går att lösa, och står upp för allas lika rätt och värde. Vi vet hur viktig skolan är för barnens lärande och utveckling, att det finns trygga vuxna och aktiviteter på fritiden för våra barn och unga.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad framkomlighet

Värmdös vägar är hårt belastade, särskilt sommartid. För att öka framkomligheten måste vi bygga fler cykelvägar, titta på nya väglösningar i tex Mölnvik, och givetvis ska pendelbåten från Ålstäket in till Stockholm bli verklighet den kommande mandatperioden.

Satsa på miljö och klimat

Vi som bor och lever i Värmdö påverkas av de globala klimatförändringarna, men utsläpp och nedskräpning påverkar också vår närmiljö & hälsa. Värmdö bör satsa på att möjliggöra den fossila omställning genom att stötta satsningar på förnybar energi (tex. havsbaserad vindkraft, solceller & vätgas)

Vi sätter Värmdö i rörelse

Vi vill att fler barn och unga fortsätter med föreningsverksamhet högre upp i åldrarna! Att barn och unga slutar med idrott i unga år är idag välkänt och en trend föreningarna kämpar för att bryta. De sociala och hälsomässiga följderna är med fysisk aktivitet är viktiga och vi vill därför se en särskild satsning där vi tillsammans med föreningarna möjliggör för en aktiv fritid högt upp i åldrarna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är emot avgifter på Skurubron

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

VI vill ju givetvis vara med och ta ansvar, men avvaktar valresultatet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Värmdö

Kommunen ska verka för en vindkraftspark i havet utanför Sandhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nybyggnation ska stoppas tills trafiksituationen förbättrats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Boende på Värmdö ska slippa betala avgift på nya Skurubron

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är orimligt att Värmdöborna ska straffbeskattas två gånger för att ta sig in till Stockholms stad. Först med broavgift och sedan vägtullar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Då skolpengen är lika för friskolor och kommunala skolor är det rimligt att ansvaret för nyanlända elever delas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det måste finnas en boende i kommunen för livets alla skeenden och situationer. I dag är det en utmaning för unga att hitta sitt första boende i kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är viktigt att kommunen möjliggör för publika laddstolpar. Däremot bör dessa driftas av privata företag och ej av kommunen.

Kommunala bolag som konkurrerar med det privata näringslivet ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig VI måste givetvis dela på ansvaret för att erbjuda människor som flytt från krig. Däremot är det viktigt att kommuner ska kunna ha en dialog med migrationsverket om detta för att säkerställa ett så bra mottagande som möjligt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Folkomröstningar är bra verktyg i vissa frågor som delar medborgarna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig För oss är kvaliteten på skolan och inte driftsformen som är den avgörande. Vi har skolor att vara stolta över i vår kommun, både i kommunal och i fristående regi.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur är otroligt viktigt och det är viktigt att att kommunen möjliggör för främst barn och unga att ta del av ett rikt kulturutbud. Att fritt få skapa och ta del av tankar om livet och samhället vi lever i. Kulturen har en viktig del i detta. Därför måste kulturen få vara fri. Det är viktigt för demokratin. Därför ska politiker inte försöka styra vad kulturen handlar om.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Vi måste sträva efter att maximera nyttan med varje skattekrona, därför måste vi hela tiden titta på hur vi kan arbeta smartare. Principen måste vara att inte beskatta invånare mer än vad vår kommuns verksamheter behöver.

Vilka förslag för äldre ska Värmdö kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Värmdös val:

 • Satsa på kompetensutveckling av befintlig omsorgspersonal
 • Öka personaltätheten inom äldreomsorgen
 • Öka tillgången på boenden med varierande stödnivåer

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Värmdös val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Lägga mer resurser för att fler elever ska nå kunskapsmålen
 • Montera solceller på alla lämpliga kommunala byggnader