Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Vansbro

Varför ska väljarna rösta på er?

I Centerpartiet i Vansbro kommun är vi många drivande ,engagerade personer med olika intressen, bakgrund och åldersfördelning. Vi ser helheten och förstår vikten av att jobba på alla områden samtidigt.

Våra viktigaste lokala förslag

Tillsammans för varje barn

Vi har stora sociala utmaningar. Vi vill fortsätta det påbörjade arbetet att utforma en modell efter kommunens förutsättningar där vi följer, upptäcker och säkerställer att varje barn får goda uppväxtvillkor och rätt stöd i rätt tid. Detta ställer stora krav på samverkan och att individen är i fokus.

Framtidens välfärd

Ett brett arbete behövs för att möta morgondagens utmaningar och möjligheter inom välfärden. Här krävs samlad kraft och nya innovativa lösningar. Det handlar bl. a om kompetensförsörjning, delaktighet, nya samverkansformer, att riva gärdesgårdar, förebyggande och hälsofrämjande arbete. För oss i Centerpartiet är helhetsperspektivet viktigt.

Attraktiv och hållbar utveckling

Vi måste jobba på alla områden, hela tiden. Det är den lilla kommunens stora utmaning. För att skapa långsiktig hållbarhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) måste vi fortsätta göra satsningar som bidrar till att vi är en attraktiv kommun för medborgare, företag och besökare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

I stort har vi samma uppfattning som på riksnivån. Dock kan vissa lokala skillnader förekomma om vi anser det bättre för Vansbro kommun.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi avvaktar valresultatet. Självklart vill vi ha många mandat.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Vansbro

Bergheden äldreboende ska drivas i kommunens regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi hade gärna sett en fortsättning på den privata driften. Dock inkom inga anbud. Enligt lag gäller olika förutsättningar för kommunal och privat drift, vilket är olyckligt. Driftformen är dock inte avgörande för kvalitén.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Nej. Elevinflytandet kring kosten ska öka. Vi vill öka andelen när och svenskproducerade råvaror och därmed bidra till ökad självförsörjningsgrad och att upphandla i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen skall följa den lagstiftning som finns gällande konkurrens.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är inte genomförbart varken ekonomiskt, kompetensmässigt eller gällande tillgång på arbetskraft.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den politiska församlingen är folkvald. folkomröstning skall ske i undantagsfall. Dock är det viktigt med förankring och medborgardialog i stora frågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Brukare och personal måste kunna kommunicera med varandra.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Lika villkor skall gälla för både offentlig och privat regi inom alla verksamhetsområden.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi behöver skyndsamt bygga hyresrätter. Vi anser inte att kommunen kan subventionera hyror i nybyggda lägenheter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen skall vara en möjliggörare för etableringar av andra aktörer. Däremot behöver vi se över behovet för kommunens egna verksamheter och personal.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I dagsläget har vi inget stort mottagande. Vi behöver dock arbetskraft. Vi tar emot enligt anvisning.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Driftformen är inte det viktigaste utan kvalitén på verksamheten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi gärna avsätta mer pengar men vi har underskott på driftkostnader och i dagsläget finns inget utrymme för utökning.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Vansbros val:

 • Bygga fler bostäder
 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter för unga
 • Öka samverkan inom kommunen för att stödja utsatta barn

Så svarar C: Extra viktig Arbetet med att få till bostäder pågår i form av bla planarbeten och samråd. En meningsfull fritid för unga är en förutsättning för god hälsa trivsel. En god och nära samverkan med alla parter är av största vikt för tidig upptäckt och rätt insats för att skapa goda uppväxtvillkor.