Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Vännäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet Vännäs står för ett ledarskap som vill och kan utveckla hela kommunen. Vi är väl grundade i alla människors lika rätt och värde - alltid och för var och en. Landsbygden och tätorten är självklara delar av den helhet som utgör Vännäs. Vi ser en ljus framtid för Vännäs där vi aktivt vill möte behov av samhällsservice som kan ge kvalitet i vardagen.

Våra viktigaste lokala förslag

Badhus för Vännäs bästa

Ett badhus betyder möjlighet till kvalitet för förskola, skola och äldreomsorg samtidigt som det höjer livskvaliteten för alla medborgare. Den senaste folkhälsoundersökningen visar att Vännäsborna är extremt stillasittande och överviktiga. Ett badhus bidrar till valfrihet av rörelse och ökar möjligheten till simundervisning för alla grupper.

Ko på rot - för Vännäs bästa

Centerpartiet Vännäs arbetar aktivt för att det ska finnas mer lokalproducerad mat i skolan och i omsorgen. Det finns kommuner som idag köper kor på rot och sedan får hem köttet till köken. Centerpartiet Vännäs vill att vi vågar pröva nya vägar för att nå målet om en hög andel lokalproducerad mat.

Aktiv omsorg på ålderns höst - för Vännäs bästa

Ensamheten bland äldre är ett hot mot hälsan. Centerpartiet Vännäs driver frågan om mötesplatser för äldre och vill utveckla samarbetet med civilsamhället för att skapa fler tillfällen där man kan mötas. Mötesplatser kan skapa sociala band, men är också en anledning till rörelse.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att Centerpartiet är största parti och styr kommunen tillsammans med de partier som delar våra grundläggande värderingar. Idag samarbetar vi i Treklövern med L och KD.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna står för värderingar som är diametralt motsatta till våra.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Vännäs

Kommunen ska planlägga för fler villatomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Centerpartiet Vännäs har hoppat över denna fråga

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Centerpartiet Vännäs har hoppat över denna fråga

Vännäs kommun ska stoppa planerna på att bygga om centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vännäs växer och behöver ett attraktivt centrum med utrymme och mötesplatser för människor.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Matplaneringen ska utgå från barnens behov. Vi vet att kött ger ett större klimatavtryck än vegetarisk mat i allmänhet. Kött behövs inte för att göra god mat. Men det är knepigt att förbjuda en ingrediens. Det riskerar att göra de vegetariska alternativen till något påtvingat istället för något bra.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ser att de bolag som idag finns fyller ett medborgarbehov som marknaden har svårt att fylla. Bostäder till rimliga priser.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Som förslaget är formulerat är det svårt att förstå vad som avses. Att kunna säga hej och förstå vad en människa behöver hjälp med klarar man utan språktest. Att föra en längre konversation kan kräva lite mer kunskap. I anställningsintervjun bör man kunna avgöra vad personen klarar av utan test.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Valet av skola ligger hos föräldrarna och vi kan inte se att en sådan regel skulle främja att fler nyanlända hamnar på friskolor. Däremot kan en tydligare kommunikation kring vilka skolor som finns att välja mellan och möjligheten att faktiskt välja göra en skillnad.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunens ägardirektiv säger att bolaget ska stå för en blandad mix av bostäder och det tycker vi är bra. Det behövs såväl billiga som dyra bostäder i vår kommun.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi ser en blandning i driftsform som en möjlighet att utveckla servicen till medborgarna. Dessutom vet vi att många kvinnor driver företag i de branscherna så det skulle också bidra till en ökad jämställdhet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det behövs fler möjligheter till laddstolpar. Snabbladdare kan byggas med marknadsvillkor, men laddstolpar för hemmaladdning i flerbostadshus behövs också. Vi behöver öka andelen bilar som drivs med el. Detta kan var en åtgärd som underlättar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Vi ser att friskolan i Hällfors kompletterar Vegaskolan och Vännäsby skola på ett bra sätt. Vi tror att en diversifiering i driftsform kan vara utvecklande för kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Idag lägger Vännäs jämförelsevis lite pengar på kultur med motiveringen att det är nära till Umeå. När Vännäs växer blir det allt viktigare att stödja det kulturliv som finns i kommunen. Genom stöd till studieförbunden och lokala föreningar kan vi bidra till ett ökat kulturutbud.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Att begära skatt från medborgaren är en rättighet som vi politiker ska vara försiktiga med. Om vi tar pengar ska vi leverera något tillbaka. fram till idag kan vi inom flera områden se att Vännäs kommun inte levererar med den kvalitet medborgaren kan förvänta sig. Vi tror inte att mer pengar löser detta.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Vännäss val:

 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Prioritera vård och skola i budgeten
 • Servera mer närproducerad mat i skolor och på äldreboenden