Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Vänersborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet, på landsbygden i städer och i förorter. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vår politik får fler i jobb sänker skatter. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar.

Våra viktigaste lokala förslag

En skola i världsklass är det bästa för Vänersborgs kommun!

Alla barn skall ha lika möjligheter till en bra förskola/skola med utbudspunkter i hela kommunen. Tidiga insatser är bäst för barnen och för Vänersborgs kommun. Utöka koppling i grundskolan med näringslivet för att skapa förebilder och motivation, såsom Farmertime och Ung Företagsamhet bl.a. Fokus på trygghet, motivation och lärande!

Vänersborg skall vara en GRÖN kommun som välkomnar företagande!

Utöka möjligheter till lokalproducerade livsmedel och fossilfri energi för miljöns skull men även för att höja beredskapsförmågan. Slå vakt om biogasen som en lokalproducerad resurs. Underlätta för fler innovationer inom gröna näringar , cirkulär ekonomi och kretsloppstänk. Vänersborg ska vara en kommun som välkomnar och som underlättar för företagande. Tiden från ansökan till beslut ska kortas.

Trygghet och omsorg för Vänersborgs kommuns bästa!

Man ska kunna välja var i kommunen man vill bo när man inte längre orkar bo kvar hemma. Fortsätta det påbörjade arbetet med SENIOR i Vänersborg och UNGIVBG. Utöka ägardirektiv till Vänersborgsbostäder för fler trygghetsboenden. Prioritera säkra gång- och cykelbanor till skolor och fritidsaktiviteter. Ökad trygghetsbelysning i allmänna parker.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges och Vänersborgs bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Vänersborg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har sett resultat att det har blivit lugnare och skapat en större trygghet där vi redan i dag har kameror tillexempel i skolmiljöer.

Kommunen ska ordna en legal street race-bana

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kollektivtrafik i kommunen ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Men vi vill också satsa på närtrafik och utökade turer mellan landsbygd och stad.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har i dag två alternativ till skolmat , antingen vegetarisk eller en rätt som animalisk. Valfriheten är viktig

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ja i den mån det går, vi måste dock säkerställa boende för alla.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är en fråga för arbetsmarknadens olika parter.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunikation är en grundförutsättning för att känna trygghet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är upp till hyresmarknadens parter att reglera detta.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Valfriheten är viktigt, dock måste kvalitén alltid säkras.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska skapa möjligheter för den fria marknaden att etablera infrastruktur för laddning av el-bilar

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi värnar asylrätten och du måste alltid få ditt skyddsbehov prövat.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det viktigaste är inte vem som driver skolan utan att utbildningen håller hög och god kvalité.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur och en aktiv fritid är vägen för att förhindra ett utanförskap.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: För uppehålla välfärden inom vård , skola och omsorg även i framtiden.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Vänersborgs val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Servera mer lokalproducerad mat i skolor och på äldreboende
 • Utöka kommunens service till lokala företag