Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Vallentuna

Våra viktigaste lokala förslag

Regelförenkling

Kommunen ska verka för att det blir så lite krångel och administration som möjligt för både företag och invånare.

Bättre kommunikationer

Förbättringar i både kollektivtrafik och bilvägar.

Miljö och klimat

Kommunen ska själv vara ett föredöme samtidigt som kommunen ska underlätta för företag och invånare som vill vara miljö- och klimatvänliga.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Vallentuna

Kommunens bostadsbolag ska bygga fler hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill ha fler hyresrätter i kommunen. Om marknaden inte löser det är det rimligt att det kommunala bostadsbolaget bygger mer.

Fler pendlarparkeringar ska byggas för att underlätta kollektiva resor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Pendlarparkeringarna ska ligga nära kollektivtrafiken, de måste vara i gott skick och laddstolpar ska byggas.

Kommunen ska starta fler spetsklasser inom olika ämnen i skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Därför behövs spetsklasser för högpresterande elever.

Kommunen ska verka för att en närpolisstation ska öppna i Vallentuna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Varje kommun måste ha en närvarande polis. En polisstation borde vara en självklarhet.

Kommunen ska ta fram en klimatfärdplan för att underlätta för miljöarbetet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen måste ha en långsiktig plan och mätbara delmål för att arbeta för klimatet så effektivt som möjligt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Äldreomsorgen kommer över hela landet snart att brottas med personal- och kompetensbrist. En förkortad arbetstid skulle spä på detta enormt mycket. Arbetsmiljöarbetet sköts istället genom gott ledarskap och delaktighet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla nyanställda i äldreomsorgen ska prata svenska och förstå skriftliga instruktioner på svenska. Detta löser man dock bättre genom bra anställningsintervjuer än genom formella språktest.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Villkoren för privata och kommunala ska vara likvärdiga. I de fall kommunala skolor har större ansvar ska de också kompenseras ekonomiskt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen måste ta ansvaret för att öka tillgången till publika laddstolpar. Detta behöver inte betyda att kommunen själv ska bygga och äga laddstolparna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla kommuner måste solidariskt hjälpa de flyktingar som behöver hjälp i Sverige.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Folkomröstningar är trubbiga instrument då de av nödvändighet förenklar komplexa frågor. Man kanske får svar på om invånarna vill ha en dyr investering eller ej men inte hur investeringen ska finansieras eller vilka andra saker som måste prioriteras bort. Vi måste istället arbeta för att fler invånare ska engagera sig i kommunpolitiken och de politiska partierna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det är bra med valfrihet då det sporrar både privata och kommunala skolor till att bli bättre.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kommunen utvecklar idag kulturen över hela kommunen tillsammans med föreningsliv och stiftelser. Detta ska vi fortsätta med.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kommunen hushåller idag effektivt med resurserna samtidigt som kvalitétsmått inom de flesta områden visar på att kommunen också uppfyller sina uppdrag på bra sätt. Långsiktigt finns det dock potential att bli än mer effektiva vilket också bör återspeglas i invånarnas egna plånböcker.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Vallentunas val:

 • Ge elevhälsan ökade resurser
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Lägga mer resurser på stöd till elever med funktionsvariationer