Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Vaggeryd

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är det enda partiet som tar tillvara hela kommunens intresse! Vi vill att alla skall känna ett sammanhang och delaktighet i kommunen! Centerpartiet tar alltid ansvar för kommunens ledning!

Våra viktigaste lokala förslag

Hemtjänsten som vi själva vill ha den.

Vi vill införa små självstyrande personalgrupper i Hemtjänsten, med 4-5 vårdare i varje grupp. För närvarande kan en vårdtagare ha upp till 20-25 vårdare under en kortare tidsperiod. Skrota tidsberäkningssystemet som är föråldrat och otidsenligt. Vi vill skapa en Hemtjänst, som vi alla kan vara nöjda med i framtiden.

Hela Vaggeryds kommun skall leva

Samhällsutvecklingen är viktig i hela kommunen. Kommunen skall se till att det finns tomter för boendeutveckling i hela kommunen. Detta för att stärka underlaget för all landsbygdsservice, inte minst skolorna. Utveckla fler LIS-områden. Det finns stor potential för utveckling i våra småorter och landsbygden. Tillsätt en resurs som aktivt arbetar med landsbygdsfrågorna.

Hållbar fastighetsutveckling

Underhållsskulden är stor och måste åtgärdas. En hållbar fastighetsutveckling kräver framförhållning i planer när kommunen växer så snabbt. Både ekonomiskt och praktiskt. Upphandlingar som innefattar allt är viktigt. Professionell Fastighetsskötsel måste också finnas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det skall vara ett starkt majoritetsstyre där centerpartiet får ut mesta möjliga av vår politik!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Alla partier som vill kommunens bästa enligt vårt valprogram är tänkbara!

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Vaggeryd

Kommunen ska endast fokusera på kärnverksamhet för att hålla budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Invånarna, för att trivas i Vaggeryds kommun, måste ha ett gott utbud av kultur och fritidsverksamhet som exempel

Kommunen ska hitta en modell för att bygga billiga bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Byggnation styrs till stor del av statsbidrag och regelverk, alla förbättringar på området ökar byggnation och inflyttning/omflyttning

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: All kommunal verksamhet inom konkurensutsatta område gynnar varandra

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det skall vara den lokala tillgången på råvaror som styr menyerna

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Inte generellt, dock inom vissa tyngre delar kan detta vara en väg att gå

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det måste vara en långsiktighet och inte en "media"dagssländefråga

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Yrkessvenska är viktigt för alla som jobbar i Vaggeryds kommun och gör att man snabbare kommer in i samhället

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Då skall också resurser avsättas för stöd till friskolorna

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Dock skall kontrollen från kommunen vara ordentlig

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Huvudansvaret skall ligga på nätägaren

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi tar hand om dom vi blir tilldelade, solidariskt

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Kommunen har huvudansvaret och kan inte bli helt beroende av privata aktörer, föräldrakooperativ välkomnar vi efter den goda erfarenheten vi har idag

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Invånarantalet ökar och satsningar måste hänga med

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi ligger klart under snittet i länet. Om viktiga satsningar krävs är vi inte främmande för en viss höjning

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Vaggeryds val:

 • Införa små självstyrande grupper i hemtjänsten
 • Planlägg nya bostadsområden i hela kommunen
 • Starta kortare yrkesutbildningar på gymnasiet med fokus på bristyrken