Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Vadstena

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill att hela Vadstena kommun ska utvecklas, både stad och landsbygd. Vadstena ska bli en hållbar kommun för såväl invånare, besökare och näringsidkare. Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare för bra kärnverksamheter. Ge alla elever förutsättningar att lyckas i skolan genom satsning på bl a läsning. Vättern ska inte förorenas, värna dricksvattnet.

Våra viktigaste lokala förslag

Miljö och landsbygd

Utveckla landsbygden vad gäller bostäder, kommunal service och kommunikationer, utveckla infrastrukturen i hela kommunen: bredband, stöd till enskilda vägar, gång- och cykelvägar. Värna vårt dricksvatten, verka för att Vättern hålls ren från föroreningar och gifter. Åkermarken ska bevaras,. Utveckla Vadstenas förutsättningar att bli en grön, hållbar kommun för invånare, besökare och näringsidkare.

Utbildning

En skola som ger alla elever förutsättningar att lyckas och som erbjuder en bra arbetsmiljö både för personal och elever. Vi vill stärka barns och ungas läsförmåga och läslust. Barn och elever behöver läsa själva, bli lästa för och utveckla sin läsförståelse. Det behövs insatser för att främja ett ökat läsande och förbättrad läsförmåga. Införa skolbibliotekarie som resurs i skolan.

Äldreomsorg

Äldrevården ska utgå från den enskildes behov och önskemål när vi blir allt äldre och friskare upp i åren. Säkerställa valfrihet och patientinflytande inom sjukvård och äldreomsorg. Säkerställa att det finns möjligheter att flytta till trygghets- eller äldreboenden för de som vill och behöver det. Det finns också många äldre där möjligheten att få bo kvar hemma är viktigt. Attraktiv arbetsgivare!

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stabil majoritet för Vadstenas bästa. Vi är redo att vara med och styra tillsammans med andra

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Vadstena

Kommunen ska verka för att försvaret slutar med sina övningar på Vättern

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För Vättern som dricksvattentäkt och för friluftsliv mm vore det bra om försvaret kunde öva på andra ställen.

Kommunen ska säga nej till en fjärrvärmeledning från Mjölby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Innan vi kan fatta beslut om detta måste det utredas när det gäller kostnader och möjligheter till samverkan.

En kommunal solcellspark ska byggas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är positiva till solceller på kommunala fastigheter. En kommunal solcellspark är mer tveksamt. Det gäller i så fall att hitta en bra plats för en sådan.

Kommunen ska säga nej till nybyggnation på åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig I möjligaste mån ska ingen mer åkermark planeras för byggnation utöver befintliga detaljplaner.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: All äldreomsorg i kommunen bedrivs idag i kommunal regi och det fungerar i dagsläget bra.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Svårt att genomföra av kostnadsskäl

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Bra förslag med tanke på patientsäkerhet och trygghet för brukarna inom hemtjänst och äldreomsorg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Svårt att genomföra eftersom byggkostnaderna i nyproduktion är höga. Krävs i så fall statliga stöd.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska främst underlätta för andra aktörer när det gäller laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vadstena har inte tagit emot särskilt många flyktingar tidigare. Beror på tillgång på bostäder.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Behovet är ganska litet i en så här liten kommun.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Finns inga privatskolor idag. De kooperativa förskolorna har en bra verksamhet som behöver stärkas.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kommunen satsar idag ganska mycket på kultur och det kan vara oförändrat framåt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi tror inte det är möjligt att sänka skatten under kommande mandatperiod med tanke på beslutade och kommande investeringar i skola och äldreomsorg.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Vadstenas val:

 • Anställa en person som motverkar ensamhet hos äldre
 • Införa fler läsfrämjande insatser i kommunens skolor
 • Stärka elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa hos unga