Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Uppvidinge

Varför ska väljarna rösta på er?

Hela Uppvidinge skall leva och utvecklas, varje elev skall mötas utifrån sina Alla elever skall mötas utifrån sina behov. Äldreboenden i alla kommundelar, stärka näringsliv och föreningsliv. Öppna för samarbete med andra då detta blir nödvändigt. Stärkt medborgardialog. Ordning och reda i ekonomin. Det ger möjlighet för satsningar framåt.

Våra viktigaste lokala förslag

Maten

Centern vill pröva att tillaga maten där den äts. Matsvinnet måste minska. Ex. vis testa på Björkåkra förskola.

Investeringar

Återhållsamhet i nybyggnationer innan man inventerat befintliga lokaler. Utnyttjande av egna lokaler måste öka för att undvika kostnader för tomma lokaler, som inte ger något mervärde för våra medborgare. Viktigt med en prioriteringslista vad som är nödvändigt. Viktigt att bidra för att stötta det stor ideella engagemanget som gör att vi har ett aktivt föreningsliv med aktiviteter.

Alternativa driftsformer

Centerpartiet är öppna för andra att driftsformer såsom intraprenad eller privata alternativ. Vi har goda exempel såsom Smedsgård och Vårdcentralen Falken.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

I huvudsak, nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Alla måste prata med alla. För C är det viktigt med en breda lösningar där det går att styra och utveckla kommunen. Målsättningen är att få igenom så mycket som möjligt av vår politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

"Man kan inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten."

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Uppvidinge

Kommunen ska bygga trygghetsboenden för äldre

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Innan man börjar bygga måste man kartlägga behovet i de olika orterna. Viktigt för Centern är att det finns en flexibilitet som möter behoven.

Den nedlagda dagverksamheten för äldre ska starta igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Dagverksamheten är en viktig del för många människor och här måste vi pröva om det kan ske på annat sätt innan beslut tas. Detta är ingen kärnverksamhet. Önskvärt är naturligtvis att tillgodose så många behov som möjligt men allt måste vägas mot annat inom de ekonomiska ramar vi har.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen skall aldrig konkurrera med privata bolag. Centern värnar företagande och inte minst småföretagande.-

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi skall ha en allsidig och näringsrik kost och behöver därför inte fatta beslut om detta. Ansvariga för kosten sköter detta mycket bättre än vi poitiker.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Om vi skall upprätthålla Sverige som ett av världens bästa välfärdsländer kan vi inte ha det så.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Positivt med medborgare som engagerar sig. Ofta är det dock i en specifik fråga. Även här måste en viss frågeställning vägas mot annat.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Självklart att våra anställda måste kunna kommunicera med brukarna. Hur kunskaperna säkerställs kan ske på olika sätt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kan vara ett bra förslag men det är vårt bostadsbolag Uppvidingehus som, i dialog med kommunen, kommer med förslag på boenden utifrån behov och kostnader.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centern värnar det privata företagandet och detta kan vara en möjlighet för enskilda näringsidkare att komma igång. Kvalitén får man dock aldrig ge avkall på.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen skall inte vara den som sätter upp stolpar, men skall försöka trycka på att ladd infrastrukturen förbättras inom vår kommun.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Uppvidinge har genom åren tagit ett stort ansvar för att ta emot flyktingar och skall även i fortsättningen kunna göra detta, men inte mer än i förhållande till vår folkmängd. Människor i nöd skall få hjälp.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kan gärna få öka om det finns behov och engagerade personer lokalt, som är villiga att driva detta. Dock tveksamt om större koncerner skall göra det i vår kommun.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturen är viktig för många människor. Om utrymme finns ekonomiskt får det gärna öka lite.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Idag är vi näst högst i länet olch behöver komma ner en del. Centern verkar för det.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Uppvidinges val:

 • Lägg mer resurser på att få hemmasittande barn tillbaka till skolan
 • Planlägg mark för bostäder och industrier
 • Skapa ett särskilt boende i varje kommundel