Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Upplands Väsby

Varför ska väljarna rösta på er?

För ett inkluderande, grönt och företagsamt samhälle där individens behov är fokus och jämställdhet och jämlikhet en självklarhet.

Våra viktigaste lokala förslag

Att alla barn ska nå minst godkända betyg i skolan

C satsar på fler stödfunktioner i skolan för att stötta varje barn att nå minst godkända betyg i alla ämnen. Med skolsociala team och skolsocionom, samt nollvision mot hemmasittande barn och aktivt arbete att stötta barm med särbegåvning och med NPF diagnos. Utveckla skolbibliotek, tryckta läroböcker i kärnämnen till varje elev och digitala läromedel. Inför daglig rörelse och motion i skola /fsk

Trygghet i hela Väsby

C vill stärka samarbete mellan olika aktörer för att fånga unga innan de hamnar på glid och införa avhopparprogram för unga i kriminell miljö. Genomsöka offentliga lokaler med narkotikasökhund. Stärka samarbetet med kvinno-, tjej- och brottsofferjourer. Öka samarbete mellan polis, kommun och företag för att minska brott mot företag. Utöka krisberedskapsarbetet i regionen.

Nära vård och social omsorg

C vill att du som person ska få rätt att få välja boende, att bo hemma eller omsorgsboende. Erbjuda kostnadsfria trygghetslarm och hälsofrämjande insatser för äldre. Anpassad dagverksamhet för individer med sjukdom som demens. Alla inom vård och omsorg ska erbjudas möjlighet till heltid

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val som ett grönt liberalt parti i mitten med målet att leda tillsammans med partier som vill öka kommunens attraktivitet och service till kommuninvånare och företag, med fokus klimat och miljöfrågor tillsammans med bostadsbyggande. Samhället står inför stora utmaningar och Centerpartiet vill fortsatt ta ansvar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sd

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Upplands Väsby

En kommunal hemtjänst ska inrättas och kunna väljas bland övriga aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I grunden är det kvalite och service som ska spela roll, inte vem som är huvudman.

Ett nytt bibliotek ska byggas på platsen för gamla medborgarhuset på Centralvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Platsen för ett nytt bibliotek kommer att utformas kommande mandatperiod. Väsby Entre är också ett bra område att placera ett nytt bibliotek. Vi vill införa skolbibliotek som komplement i skolorna.

Nybyggnation i Upplands Väsby ska ske i äldre stil snarare än i modern stil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi vet efter medborgardialog att många fördrar exempelvis klassisk stil. Vi vill bygga så att människor trivs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Upplands Väsby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Att förbjuda fattiga att söka hjälp genom att be om pengar är inte rätt väg. Däremot behöver EU ta ett större ansvar för att stötta utsatta grupper i deras hemländer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Om människor flyr för sina liv måste det finnas möjlighet att hjälpa. Upplands Väsby är en kommun som tar ansvar på ett bra sätt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För de som är beroende av äldreomsorg och hemtjänst är det viktigt att förstå och bli förstådd.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är bra att fördela ansvaret lika mellan fristående och kommunens skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunens bostadsbyggande ska vara både kostnadseffektiva och tillgängliga.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen har tillsammans med företag, brf och fastighetsbolaget en stor möjlighet att utveckla och samordna bra laddinfrastruktur

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Folkomröstningar ska finnas som en demokratis möjlighet när så krävs

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Upplands Väsby behöver skolor som levererar kvalitet på utbildning och att elever klarar skolan oavsett huvudman. Fokus på eleven och rätt insatser till varje individ behövs.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Coronapandemin har visat behovet av kultur och idrottsaktiviteter för en ökad trivsel och inkludering. Vi behöver öka investeringar i nya lokaler och sänka tröskel så att alla barn och unga kan delta i kultur och idrottsaktiviteter.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Så lite skatt som möjligt ska invånare behöva betala och få god samhällsservice för skattemedel.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Upplands Väsbys val:

 • Bygga fler idrotts- och spontanidrottsanläggningar
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öka elevhälsans resurser

Så svarar C: Extra viktig Vi vill bygga multihall med 50m bassäng som också möter kamp-, dans-, bollsporternas behov, och med publika platser. Även omklädningsrum för issporter. Vi vill utreda mindre barngrupper i förskolan för att ge varje barn bättre förutsättningar som individ och att pedagoger får mer tid för varje barn.