Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Ulricehamn

Varför ska väljarna rösta på er?

För Ulricehamns bästa. Vi anser att vårt uppdrag är att skapa tillväxt och utveckling av hela kommunens geografiska yta. Vi kommer att fortsätta att upprusta våra skolor och förskolor i våra tätorter, inte avveckla.

Våra viktigaste lokala förslag

Barnomsorg och skola nära.

Skola och förskola skall finnas kvar på de orter de finns idag. Det innebär att vi kommer att fortsätta nödvändiga underhåll och upprustningar av våra lokaler. Det tycker vi är god ekonomisk hushållning med kommunalt satsade medel.

Utveckling av hela kommunen

Ulricehamns kommun är Västra Götalands största kommun till ytan. För att skapa utveckling i hela kommunen behöver vi samarbeta. Vi vet, att när de tre starka utvecklingsaktörerna i samhället, kommun, näringsliv och föreningsliv samarbetar så blir utvecklingen så mycket större.

Kommunikation

Centerpartiet vill att Ulricehamns kommun skall vara en viktig del i framtida arbetsmarknadsregion mellan Jönköping och Göteborg. Då behöver vi fortsätta arbeta med att stärka kommunikationer. Station på banan mellan Borås- Jönköping, Motorväg till Jönköping samt förbättring av det enskilda vägnätet runt om i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har de senaste 20 åren styrt kommunen i olika konstellationer. Sedan kommunen bildades har Centerpartiet haft den ledande rollen förutom vid tre mandatperioder. Vi har styrt med alla partier utom V och SD. Vi ser ingen anledning att förändra det.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Ulricehamn

Ett sjuvåningshus ska byggas på Marknadsplatsen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centrum skall bestå av människor och handel. Trycket är stort att bosätta sig centralt för våra äldre invånare som vill ha nära till servicen. Det är också en förutsättning för gågatans överlevnad. Vi måste värna de gröna kilarna i staden och bevara och utöka grönområden. Samtidigt är det viktigt att högre hus byggs så de passar in i stadsbilden.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Nuvarande strandskyddsregler är sedan 70- talet och är inte anpassade till dagens behov. Vi har många sjöar, åar, dammar mm som hindrar byggnationer med dagens regelverk. Ett förslag från Centerpartiet röstades ned i riksdagen att underlätta för undantag där det finns möjlighet att bygga utan att det stör någon, men röstades ned i riksdagen.

Kommunen ska planlägga nya områden för vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har nyligen fastställt en ny översiktsplan (ÖP 2040) där vi pekat ut de områden som är lämpliga för vindkraftsparker. Vi står naturligtvis bakom det beslutet. Någon ny planläggning blir inte innan nästa ÖP antas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet tror inte på att sätta upp regler för köttfria dagar. Eleverna skall ha näringsriktig mat för att orka sina studier. I vår upphandling har vi regler att det skall följa svensk djurskydds lagstiftning, vilket innebär att vi har 100 % svenskt kött.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den stora utmaningen för vår verksamhet är brist på personal. Det finns tyvärr inte tillräckligt med arbetskraft. Att då sänka arbetstiden skulle utsätta verksamheten för enormt stora påfrestningar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Erfarenheter från andra kommuner som genomfört folkomröstningar förskräcker. Eftersom en folkomröstning endast är rådgivande blir det knepigt att genomföra och riskerar vid ett lågt valdeltagande att bli svårt att hantera. Bättre att använda valdagen som ett sätt att visa sin ståndpunkt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det finns många olika yrkesgrupper inom hemtjänst och äldreomsorg. De med nära kontakt med brukarna måste naturligtvis kunna språket så man kan kommunicera och läsa instruktioner. Redan idag krävs det en språkkunskap för att jobba inom hemtjänst och äldreomsorg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det kommunala bostadsbolaget finns på den öppna marknaden. Därför måste man också följa de regler som finns. För att bygga billigare fanns det investeringsstöd från riks (som gällde även privata bolag) Detta försvann då oppositionens budget för 2022, gick igenom. Hyran sätts annars genom förhandlingar med hyresgästföreningen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Privata bolag skall styras vid upphandlingen så det blir som kommunen vill ha det. I Ulricehamn finns Attendo i ett hemtjänst område med utgångspunkt från Kullen. De får goda vitsord från brukarna och samma ersättning som kommunens kostnad. Centerpartiet bryr sig inte om vad det står för namn på kläderna, bara vården och omsorgen sköts på ett bra sätt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har många publika fastigheter och arbetsplatser. Här har naturligtvis kommunen ett ansvar. Samtidigt måste vi ta betalt för laddningen annars blir det inte likställt de som har ett annat drivmedel. Vi har också privata aktörer i kommunen som sätter upp laddstolpar vilket är nödvändigt

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den största utmaningen som kommunen står inför är kompetensförsörjningen. Vi står inför stora behov av arbetskraft. Så är det också för våra privata företag. Att vi får en arbetskraftsinvandring kommer att vara nödvändigt framöver om vi skall fortsätta ha en tillväxt. Många av våra tidigare flyktingar är idag en viktig del av vår arbetskraft.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har idag några mindre enheter som är drivna privat. Det finns en mycket större del som väljer att studera i en annan kommun av olika skäl. Framförallt på gymnasiet. Någon ytterligare mindre aktör som breddar utbudet välkomnar Centerpartiet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Vi kommer att lägga mycket mer pengar när vårt nya kulturhus är byggt. Jämförelsen mellan hur mycket kommunerna lägger på kultur inräknar kostnader för byggnader. Eftersom vårt gamla stadsbibliotek är avskrivet kostar det bara underhåll. Kultur är viktigt och behöver få ta en större plats i Ulricehamns kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Centerpartiet tycker att dagens nivå på skattemedel är bra. Vi har lägsta nivån i Sjuhärad och en stabil ekonomi. Kommunal och regionskatten är så kallad ”platt skatt”. Till skillnad från statlig skatt, så drabbar en kommunal skattehöjning lika mycket i kronor och ören den enskilde oavsett inkomst.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Ulricehamns val:

 • Bygga bostäder för äldre
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor
 • Utöka kommunens service till lokala företag