Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Uddevalla

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi värnar vi om en sund kommunal ekonomi och prioriterar verksamheterna inom vård, skola och omsorg. Utvecklad närdemokrati så att Uddevallaborna kan påverka sin egen närmiljö. Mer blandad bebyggelse ökar boendeintegrationen. Differentierad upphandljng ger lokala aktörer möjlighet att konkurrera. Utökade laddstationer för elfordon. Fler alternativa studievägar ska ge alla en bra utbildningsgrund.

Våra viktigaste lokala förslag

Utvecklad närdemokrati genom närråd med medborgarbudgetar

Vi vill att beslut ska fattas så nära dig som möjligt. Därför vill vi införa Medborgarbudgetar för att finansiera lokala projekt och lokala åtgärder. Vi vill också ha lokala kommunala pop-up-kontor där du kan träffa både kommunala tjänstepersoner och politiker och ge dig möjlighet att påverka där du bor.

Stimulera samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle

Vi strävar efter att skapa en arbetsmarknad som tar tillvara varje individs unika kompetens. Vi ska stödja och medverka i omställningen till hållbart näringsliv och främja en jämställd och jämlik arbetsmarknad. Tillsammans med näringslivet och den idéburna sektorn ska kommunen skapa jobb för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Uddevalla ska vara ett föredöme för klimatsmart miljö

Vi vill att Uddevalla ska ha en klimatsmart miljö med långsiktigt hållbar nyproduktion av bostäder, ökad biologisk mångfald, närodlad mat, översyn av kommunala vindkraftsplanen och ökad satsning på solceller och laddstolpar. Vi vill också se fler bostäder på landsbygden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En konstellation där Centerpartiet ingår.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Uddevalla

Kommunen ska verka för småskaliga kärnkraftverk i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi vill satsa på förnybar energi genom bland annat översyn av lokala vindkraftsplanen och satsning på solceller. Småskaliga kärnkraftverk är inte centerpartiets energipolitik.

Asylsökande ska få bosätta sig var de vill i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det riskerar öka trycket på socialt utsatta områden och risken för att den asylsökande isoleras från samhället i trångbodda lägenheter.

Planerna på att bygga nya Ljungskileskolan vid Hälle lider ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Sedan länge har behovet av ny skola funnits i Ljungskile och planeringen av denna skola påbörjades redan 2018 och första skolbyggnaden planeras färdig 2025. Utan ny skola på plats snarast kommer Uddevalla kommun istället behöva erbjuda skolplacering i Uddevalla för många barn och unga.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunala bolag ska inte konkurrera med privata näringslivet och kommunala bolag ska verka endast inom områden där det inte finns marknadsmässiga förutsättningar för privata näringslivet.,

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ser inte att det finns skäl att frångå den ordinarie arbetstiden om 40 timmar. Det svenska systemet är flexibelt och vägledande här måste vara att en standard sätts så att arbetstagare har anledning att förvänta sig att jobba en viss tid när de tar ett jobb. Det finns alltid en möjlighet att via förhandlingar komma överens om veckoarbetstid på en arbetsplats.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att vårdtagare och vårdare förstår varandra ökar tryggheten i vårdrelationen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Friskolor ska lyda under samma bestämmelser som kommunala skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Satsning på blandad bebyggelse, stadsutveckling och en mångfald av upplåtelseformer kan ytterligare stärka grunden för en positiv utveckling av bostäder, men det är inte ett kommunalt ansvar att finansiera bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet är för konkurrens som innebär frihet för äldre att välja utförare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Publika laddstolpar för elbilar blir allt viktigare för en kommun, både för de egna invånarna och för besökare.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sveriges flyktingsmottagande måste fördelas mellan alla kommuner och det innebär att en eller flera kommuner inte kan få bestämma att de ska ta emot färre eller kanske inga flyktingar alls.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: I Uddevalla finns idag inget behov av att öka antalet privat drivna skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi vill stimulera och stötta ett starkt förenings- och fritidsliv som ger ett brett utbud för en aktiv fritid och ett rikt kulturliv, och det tror vi kan bli verklighet även utan ökade kostnader för kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet ser ingen anledning att höja kommunalskatten och ser i dagsläget inte heller att det finns förutsättningar att sänka den.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Uddevallas val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Ge utbildning i samhällskunskap till personer i utanförskapsområden
 • Utöka kommunens service till lokala företag