Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Tyresö

Varför ska väljarna rösta på er?

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

Våra viktigaste lokala förslag

Infrastrukturen lokalt

Tyresö är en stor utpendlarkommun. Vi behöver se till att vi kommer ifatt gällande vår trafiksituation därför att vi byggde så otroligt mycket under förra mandatperioden. För att skona miljön och minska utsläppen så behöver vi bygga bort köerna.

Förtäta där det redan är förtätat

Det behöver fortfarande byggas bostäder men takten kan gå långsammare och vi vill att man förtätar där det redan är förtätat för att inte Tyresö ska bli en stad. Det unika med Tyresös blandade bebyggelse och stora naturvärden ska bevaras.

Äldreboende till Tyresö Strandområdet

Det kommer att behövas fler äldreboenden överlag men dessutom så finns det inte något äldreboende i Strandområdet så vi vill att det ska byggas ett där.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte för tillfället

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Alla koalitioner som inte inbegriper Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Tyresö

Kommunen ska verka för att det byggs en bro över Drevviken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För hälsa och rekreation och för en kortare väg till Skogås och Trångsund vore det bra med en gång- och cykelväg

Personer som dömts för brott ska inte få bo i kommunens lägenhetsbestånd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det känns inte rättssäkert.

Kommunen ska bygga minst 150 nya hyresrätter per år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver sakta ner byggandet för att komma ifatt med infrastrukturen.

Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ska starta på Tyresö gymnasium

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver satsa mer på vår utmärkta vuxenutbildning snarare än att hålla ett gymnasium under armarna som inte har elever så att det finns klasser med tillräckligt antal elever.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Tyresös val:

 • Anställa fler fältassistenter som jobbar ute bland unga
 • Förbättra belysningen på mindre vägar
 • Underlätta för dem som vill köra och parkera bil i centrum