Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Trelleborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Rösta på Centerpartiet för att du vill att Trelleborg ska utvecklas hållbart. Vi vill att hela kommunen, staden och landsbygden ska leva och utvecklas. Skolan är vår viktigaste fråga, där läraren och elevhälsan är viktiga att satsa på. Jordbruksmarken är viktig att hantera ansvarsfullt. Inget fängelse vid tomatodlingen. Tryggheten i kommunen måste värnas. Sist så är näringslivsutveckling prio.

Våra viktigaste lokala förslag

Smart och hållbart byggande

Jordbruksmarken är en av vår kommuns viktigaste och värdefullaste resurser. Centerpartiet vill vara med och utveckla kommunen UTAN att ta jordbruksmark i anspråk om det inte är absolut oundvikligt. Då får man prioritera hårt och bygga smart. Så ett fängelse där det är planerat är fel.

Satsa mer på skolan

Vi behöver skolor i hela vår kommun. Vi behöver resurser för lärandet, för tryggheten i skolan och för elevhälsan. Vi vill värna skolorna i Alstad och Klagstorp. Det duger inte att ligga i botten i rankingar. Det duger inte att lägga ned mindre förskole enheter och skapa alltför stora opersonliga. Vidare vill vi utöka antalet timmar i förskolan för föräldralediga barn.

Förbättra demokratin i Trelleborg

Politiken ska vara tjänare till folket. När en stor del av Trelleborgarna önskar att tycka till i bland annat en folkomröstning, ska det ske med respekt och om det är nödvändigt även raskt. Så är inte fallet än. Det måste vi anstränga oss än mer för. Vi vill förbättra kommunikationen mellan Trelleborgaren och politiken. Vi vill även införa ett ungdomsfullmäktige för öka stödet till folkbildningen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser fram emot ett inkluderat och demokratiskt styre. Ett styre som har medborgarnas främsta för ögonen. Där ordning och reda är ledorden. Vi vill vara med och leda kommunen med alls lika rätt och värde som målbild. Ett humant och liberalt fokus helt enkelt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ytterkantspartier

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Trelleborg

Östra Ringvägen ska planläggas och byggas snarast möjligt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi har inte finansieringen klar och ej heller Trafikverket, de som ska ha ansvar för nationella vägar i Sverige.

Miljötänk ska genomsyra alla kommunala byggprojekt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Att inte bygga miljösmart är direkt dumt. Självfallet ska kommunen vara ett föredöme.

Kommunen ska fortsätta arbeta för en fängelseetablering i Trelleborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Inte på den placeringen. Däremot ser vi gärna att vi utvecklar häktet, vi tror att det kan fördubblas. Det ovärdigt att ianspråkta så mycket fin jordbruksmark, på ett objekt som har alternativ för sin placering.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är egentligen inte så enkelt. Vi vill till exempel INTE tappa kontrollen över hamnen, allmännyttan. Men annars i princip.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är bättre med valfrihet, det valet kan eleverna själv göra.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Bättre att jobba med löneutveckling, schemaläggning och kompetensutveckling.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det ska egentligen inte vara nödvändigt. Men vi är inte emot. Tvärt om.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det bör hellre vara upp till staten att stödja den utvecklingen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Absolut, vi vill ha flera olika vårdgivare. Vi menar att vårt uppdrag snarare ska vara fokus på tillsyn att de som driver verksamheten håller måttet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är nog nödvändigt, den typen av tekniksprång behöver stöd av samhället.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ska ta emot solidarisk.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det som ska driva skolor i Trelleborg ska primärt vara bra och välfungerande, mindre fokus på driftsformen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det finns flera utvecklingsdelar som vi behöver satsa på. Men vi har många verksamheter som behöver prioriteras.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vårt mål är att vi ska ta ut "rätt" skatt. Vi ska debitera det som är nödvändigt. Nu gör vi den bedömningen att vi är på någorlunda rätt nivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Centerpartiet Trelleborg har hoppat över denna fråga