Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Tranemo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill att HELA kommunen ska utvecklas.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa på skolan

Vi vill arbeta med att upptäcka behov av särskilt stöd tidigt i en elevs skolgång så att insatser kan sättas in redan i ett tidigt stadium. På så sätt ger vi alla elever bättre möjlighet att lyckas i skolan.

En trygg och säker kommun

Vi vill jobba aktivt med en trygg och säker kommun i nära samarbete mellan kommunen, civilsamhället och företagen. Vi vill ha en god närvaro av fältare, poliser, nattvandrare e.t.c. för att på så sätt öka tryggheten såväl i inom- som utomhusmiljöer.

Attraktivt samhälle

Vi vill erbjuda ett varierat utbud av bostäder i kommunen med möjlighet till boenden i attraktiva lägen. Vi vill ha en kommun med hög servicenivå som förenklar och ser möjligheter. Det leder till utveckling och tillväxt.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett stabilt styre utan inflytande från ytterkantspartierna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sd och V

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Tranemo

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden, utan att länsstyrelserna ska kunna blockera möjligheterna till utveckling på landsbygden.

Kommunen ska införa aktivitetsplikt för personer som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi tror att alla människor har möjlighet att bidra efter sina förutsättningar. Vi tror att man mår bättre av att ha en aktiv vardag i sociala sammanhang istället för ett passivt mottagande av bidrag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att våra barn och ungdomar får en väl sammansatt skolmåltid, gärna med mer inslag av frukt och grönt. Att däremot införa helt köttfria dagar tycker vi inte är en bra idé.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte konkurrera med vårt privata näringsliv.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att varje arbetstagare själv har möjlighet att bestämma över sin arbetstid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att arbeta inom hemtjänst och äldreomsorgen är en viktig uppgift där goda kunskaper i svenska behövs för att kunna upprätthålla god kvalitet

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver framförallt förenkla för de som bygger, antingen det är kommunala bostadsbolag eller privata byggföretag.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Hemtjänst och äldreboenden ska präglas av kvalitet, mångfald och nytänkande. Både kommunala och privata alternativ behövs med tydliga krav på kvalitet, samverkan och transparens

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är utsläppen vi ska jaga, inte bilarna. För många människor är bilen nödvändig för att få vardagen att fungera samtidigt som vi behöver minska utsläppen. Därför behöver vi styrmedel för att gynna bilar med lägre utsläpp. Vi vill öka takten för mer elektrifiering och fler laddstolpar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för de människor som är på flykt. För att integrationen ska fungera bättre vill vi däremot stärka civilsamhällets roll för integrationen. Vi vill bland annat utreda hur statens stöd till civilsamhället kan blir mer långsiktigt och inte som tidigare handla om kortsiktiga projekt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: I dagsläget finns ingen som driver varken grundskola eller gymnasieskola i privat regi i Tranemo kommun. Vi ställer oss positiva till om det skulle ske en etablering av en skola i privat regi.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har idag en god balans mellan de medel vi ger till vårt kulturliv och övriga viktiga samhällsfunktioner.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: samma som idag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Tranemos val:

 • Utöka resurserna till särskilt stöd för elever på lågstadiet

Så svarar C: Extra viktig Att tidigt upptäcka och hjälpa elever i behov av särskilt stöd är en långsiktig investering.