Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Tranås

Varför ska väljarna rösta på er?

Det är dags att se hela kommunens utveckling. Vi vill öka jämställdheten, utveckla företagandet och stärka det förebyggande arbetet inom skola och omsorg och skapa ett mer grönt och medmänskligt samhälle— för ett bra och tryggt liv i vår kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler vuxna i skolan

Satsa på fler närvarande yrkesgrupper i skolan vid sidan av behöriga lärare, såsom kuratorer, elevassistenter, vaktmästare etc

Stärk det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa bland yngre

Stärk elevhälsan, stärk samarbetet mellan familjeverksamheten och skolan.

Bevara landsbygdsskolorna

Bibehåll och stärk landsbygdsskolorna genom att nyttja den miljö och småskalighet som landsbygdsskolorna besitter, till gagn för de elever som kan må bra i den miljön.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill gärna fortsätta i alliansen. Det bygger på att vi får tillräckligt genomslag för vår politik för ett medmänskligt samhälle

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Tranås

En klimatråd ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ha skapat ett hållbarhetsutskott där frågan om klimat ingår. Där kopplas social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ihop. Viktigt att se helheten.

Den som får försörjningsstöd måste utföra någon form av motprestation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Alla i ett hushåll som mottar försörjningsstöd ska vara aktiva i att utbilda sig och söka arbete.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Viktigt att kommunala bolag och verksamheter inte konkurrerar med privat verksamhet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Viktigt med allsidig kost. Alla delar behövs i kostcirkeln sedan är det viktigt att det är närproducerad mat. Vi vill fokusera på skolmatens betydelse och tillagningskök på alla enheter

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vet redan, både från forskning och från länder där detta prövats, att det är extremt kostsamt och negativt för BNP-utvecklingen, vilket i förlängningen drabbar både sysselsättningen och välfärden. Fokus på att skapa hållbar arbetsmiljö

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det kan öka den politiska diskussionen med medborgarna i vår kommun.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vikitgt att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket inom hemtjänst och äldreomsorg

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Viktigare att avreglera marknaden så att fler bostäder byggs och att förenkla byggregler så att det blir billigare att bygga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Viktigt att du som är äldre och dina anhöriga kan välja vilket boende som passar dig. Även de som arbetar inom äldreomsorg kan välja olika arbetsgivare. Fokusera på kvalité inom äldreomsorg istället för driftsform.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Viktigt att den privata marknaden och kommunen tar ett gemensamt ansvar för att få bra täckning av laddstolpar i hela kommunen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi står upp för en reglerad invandring byggd på medmänsklighet och ordning och reda. Asylrätten ska värnas och dagens asylregelverk ska ligga fast. Vi som kommun ska ta vårt ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Viktigt att värna om exv Adelövs friskola. Sedan är det viktigt att reglera vinstuttag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur är en viktig del i kommunen och vi kan även öka privat finansiering av kulturen så att det kommer fler till del.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Viktigt att vara rädda om våra gemensamma skattemedel så att de används effektivt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Tranåss val:

 • Bevara kommunens landsbygdsskolor
 • Införa fler yrkesgrupper i skolan vid sidan om lärarna
 • Lägga mer resurser på elevhälsans förebyggande åtgärder