Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Tingsryd

Våra viktigaste lokala förslag

Tomter och bostäder

Vi har som mål att bli 15000 invånare i vår kommun. För att detta ska bli möjligt är en av åtgärderna flera bostäder, men också se till att skapa attraktiva tomter att bygga på.

Energieffektivisering

Med allt mer ökade priser på energi, måste vi som kommun satsa på investeringar som minskar våra energikostnader. Utöka solenergin på all nybyggnation, och tänka effektivisering i all investering som görs. Kommunens skattepengar ska gå till utveckling, inte på onödiga kostnader.

Enskilda vägar och cykelvägar

Vägar och kommunikation är vår livsnerv. Därför måste vi satsa på att underhålla våra vägar, men även utöka våra cykelvägar. Det ska vara säkert att cykla, både till jobbet men också för alla som vill njuta i vår fina natur på två hjul.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Tingsryd

Övervakningskameror ska sättas upp på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill inte vara ett övervakningssamhälle, men det skulle kunna vara bra på lämpligt utvalda platser.

All kommunal verksamhet ska förbli i kommunens regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är positiva till privatisering, och tror att det i många fall kan vara bättre med privata företag än kommunala.

Kommunen ska eftersträva energieffektivisering vid byggen och renoveringar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Mycket viktigt för oss. Vi vill att den energi som används ska vara grön energi från egenproducerad el. Te.x. solpaneler.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ska jobba för att privata aktörer vill/ ska kunna driva bolag, men att avveckla kommunala som redan finns är fel väg.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Två alternativ rätter alla dagar. Fisk, kött eller kyckling som ett alternativ, och ett vegetariskt alternativ.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har redan arbetstidsförkortning. Viktigare med bra arbetsmiljö och bra scheman istället.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Hur hårda ska kraven vara? Vem sätter ribban på hur språktestet ska utformas. En fråga för den chef som anställer.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vad ska vi rösta om? Som kommunpolitiker har man redan blivit demokratiskt invald, och med detta rätt att föra medborgarnas talan.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det blir konkurrens för den privata marknaden, och kommunen ska inte konkurrera med andra företag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Viktigt att kommunen är på tårna och jobba framåt. Elbilar är en del av framtiden, och här måste kommunen vara med. Men främst ska kommunen möjliggöra för privata näringsidkare att installera laddstolpar/snabbladdare.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi måste alla hjälpas åt, men självklart kan vi inte ta hit flera än vad vi kan hantera. Idag har vi dock byggt upp ett bra nätverk för att kunna ta hand om våra flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi tror på den privata skolan som ett bra komplement till den kommunala. Friskolorna vi har i kommunen har lyckats bra. Det ser vi gärna mera av.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi gillar kultur och ser att det är en del av livsnerven i kommunen. Kulturföreningar, tillsammans med andra föreningar är viktigt. Vi har ett rikt kultur- och föreningsliv, och det måste vi värna om.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Vi ser att skatten bör ligga där den gör idag med de utmaningar vi har framöver. Vi vill jobba för ökad inflyttning och har en ambition att kunna sänka skatten på sikt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Tingsryds val:

 • Bygga fler cykelvägar i kommunen
 • Planlägg attraktiva tomter att bygga på
 • Verka för att en familjecentral öppnas ihop med regionen